Edycja 2019

Nagrody główne

Forum Gdańsk

GŁÓWNY PROJEKTANT
BOŻENNA EWA SAWICKA
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Adam Caliński, Norbert  Sałek, Kamil Małolepszy
FIRMA
Pol-Con Consulting
LOKALIZACJA
Gdańsk,  Targ Sienny 7

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

 • Wielofunkcyjny kompleks łączący obiekty handlowe i przestrzenie publiczne, w tym stację kolejki, przekryte torowisko i ulicę. Przez część obiektu przepływa kanał rzeki Raduni.
 • Przestrzenie handlowe, drogi komunikacji wewnętrznej są ogrzewane i chłodzone za pomocą kompaktowych pomp ciepła woda-powietrze zainstalowanych pod stropem zasilane w wodę grzewczo/chłodniczą z pętli wodnej współpracującej z zamkniętymi wieżami chłodniczymi.
 • W przestrzeniach wspólnych przewidziano możliwość naturalnego przewietrzania i chłodzenia w okresach o sprzyjających warunkach pogodowych.
 • Przekryte przestrzenie torów kolejowych i ulicy wyposażono w wentylację mechaniczną strumieniową pracującą w różnych trybach w zależności od kierunku wiatru.

Muzeum II Wojny Światowej

GŁÓWNY PROJEKTANT
JERZY BYSTRZYŃSKI
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Tomasz Mróz, Tomasz Wiśniewski, Łukasz Tryc
 
FIRMA
Klimaster J.Bystrzyński I Mróz
 
LOKALIZACJA
Gdańsk, W. Bartoszewskiego 1

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

 • W obiekcie znajdują się przestrzenie o zróżnicowanej funkcji: sale wystawowe, edukacyjne, kinowa, konferencyjna, hol kasowy, magazyny zbiorów muzealnych, część restauracyjna. W zależności od funkcji pomieszczeń zastosowano różne systemy i rodzaje obróbki powietrza: systemy centralne ze zmiennym stopniem recyrkulacji (pomiar jakości czujnikiem CO), systemy strefowe z regulacją ilościową VAV, systemy lokalne z klimatyzacją precyzyjną. Zastosowano centrale z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym higroskopijnym oraz z odzyskiem glikolowym. Zastosowano centrale z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym higroskopijnym oraz z odzyskiem glikolowym.
  Wentylację i klimatyzację magazynów zbiorów i konserwacji zapewniają zblokowane zespoły klimatyzacji precyzyjnej.
 • Nawilżanie powietrza w pomieszczeniach tego wymagających (np. magazyn zbiorów) jest realizowane za pomocą lokalnych urządzeń parowych. W salach wystaw oraz w bibliotece/ /archiwum nawilżanie jest realizowane za pomocą centralnych wytwornic pary.
 • Jako źródło chłodu dla skraplaczy i klimatyzacji wykorzystano wody z Motławy – górne źródło ciepła dla zespołu pompy ciepła. Wykorzystanie wody z Motławy w okresach przejściowych do free-coolingu oraz system zmiennoprzepływowy czynnika chłodniczego, umożliwiają ekonomiczną eksploatację.

Spark budynek C

GŁÓWNY PROJEKTANT
KRZYSZTOF STASZEWSKI
 
FIRMA
BuroHappold Engineering
 
LOKALIZACJA
Warszawa, al. Solidarności 173

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

 • Centrale nawiewne dostarczające powietrze do obszarów biurowych są wyposażone w nawilżacze adiabatyczne.
 • Niektóre kanały wentylacji bytowej w przypadku pożaru zmieniają funkcję i pracują w trybie pożarowym.
 • W centralach zastosowano podwyższony stopień filtracji powietrza, co skutecznie zabezpiecza przed smogiem.
 • Centrale wentylacyjne dobrano na bardzo niskie prędkości powietrza, co pozwoliło znacznie ograniczyć spręż urządzeń. Dodatkową korzyścią było obniżenie poziomu hałasu, w wyniku czego usunięto zbędne tłumiki hałasu.
 • Kanały wentylacyjne zaprojektowano jako samoregulujące, bez przepustnic regulacyjnych. Umożliwiło to obniżenie sprężu dyspozycyjnego.
 • Zaprojektowano układ free-coolingu (pokrywa zapotrzebowanie na ciepło w wentylacji w okresach przejściowych i jest źródłem chłodu w instalacji belek chłodniczych) oraz system wentylacji i klimatyzacji wykorzystujący belki chłodzące ze strefowym sterowaniem.
 • W każdej centrali zaprojektowano odzysk ciepła za pomocą wymienników glikolowych.
 • Wykorzystano czujniki CO₂ do regulowania strumienia nawiewanego i wywiewanego powietrza do biur.

Wyróżnienia/Wyróżnienia tematyczne

Nominacje

 

Atrium Promenada

 

 

High5ive

 

 

 

Muzeum Polskiej Wódki

 

WRÓĆ