Organizator

Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest zrzeszeniem osób zawodowo związanych z branżą wentylacyjną. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie skutecznych sposobów wentylowania w budownictwie oraz wspieranie rozwoju branży, a także szerzenie postaw moralnych w środowisku branży wentylacyjnej. Stowarzyszenie działa od 2001 roku, a od roku 2013 jest także członkiem Stowarzyszenia Europejskiego Przemysłu Wentylacyjnego EVIA z siedzibą w Brukseli.

Stowarzyszenie organizuje targi branżowe – Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja. Jest wydawcą czasopisma branżowego „Cyrkulacje”.

Kontakt

 

WRÓĆ