Zasady

Do nagród można zgłaszać obiekty nowo wznoszone i modernizowane z zakresu budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego, przemysłowego, użyteczności publicznej i inne. Budynki mogą mieć dowolną kubaturę i przeznaczenie. Muszą być wybudowane na terenie Polski. Powinny być oddane do użytkowania w 2022 lub 2023 r.

Projekt może zgłosić działające w Polsce biuro projektowe, biuro architektoniczne, inwestor, generalny wykonawca, organizacja branżowa lub inna osoba fizyczna uczestnicząca w procesie inwestycyjnym, za zgodą projektanta instalacji. Zgłoszenia mogą dokonać także członkowie i pracownicy Stowarzyszenia Polska Wentylacja oraz Członkowie wspierający SPW.

Zgłoszone projekty ocenia Kapituła powołana przez zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja. W skład Kapituły wchodzą doświadczeni i szanowani specjaliści oraz profesjonaliści branżowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Kapituła ocenia walory koncepcji projektowych instalacji, w szczególności rozwiązania wpływające na racjonalne użytkowanie energii i na komfort użytkowania obiektu budowlanego.

Lista nominowanych zostanie ogłoszona w lutym lub marcu, na stronie internetowej nagrody, w zakładce PASCAL 2024. Lista laureatów natomiast  jest ogłaszana podczas uroczystej Gali Branżowej. Ceremonię poprzedza prezentacja nominowanych projektów. Laureaci i Nominowani zostaną poinformowani o terminie i miejscu wręczenia nagród co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem. Statuetkę Nagrody i dyplom może odebrać autor projektu, przedstawiciel biura projektowego lub inny upoważniony pracownik delegowany przez biuro projektowe.

Kapituła dokłada wszelkich starań, by obiektywnie i merytorycznie ocenić zgłoszone projekty. Werdykt wydaje po wnikliwym i bardzo skrupulatnym zapoznaniu się z informacjami przekazanymi w Kwestionariuszach zgłoszeniowych. Za prawdziwość informacji podanych w dokumentach zgłoszeniowych odpowiedzialność ponosi zgłaszający i autor projektu.

Nagroda przyznawana jest w cyklu rocznym. Zgłoszenia przyjmowane są w pierwszych miesiącach roku. Szczegółowy harmonogram można znaleźć w zakładce PASCAL 2024.

Laureaci są promowani w mediach i publikacjach branżowych, w szczególności na łamach Cyrkulacji – magazynu branżowego wydawanego przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Każdy zgłoszony obiekt jest  prezentowany podczas Warsztatu projektanta. Jest to specjalne seminarium inżynierskie będące częścią wystąpień merytorycznych organizowanych w czasie gali wręczenia nagród.

Zgłoszenie do nagrody oraz uzyskanie statuetki oraz posługiwanie się tytułem Laureata nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony ubiegającego się o nagrodę. Koszty związane z organizacją i przyznaniem nagrody ponosi Stowarzyszenie Polska Wentylacja. O wyborze laureatów decydują wyłącznie względy merytoryczne.

WRÓĆ