Opis instalacji

Centrum dystrybucji leków

 

CENTRUM DYSTRYBUCJI LEKÓW FIRMY KOMTUR POLSKA
Projektanci zostali nagrodzeni za projekt systemów wentylacji i klimatyzacji spełniający wysokie wymagania parametrów wewnętrznych w budynku biurowym z magazynem leków. W systemie wykorzystano pasywne chłodzenie geotermalne oraz pompy ciepła uzyskiwanego z odwiertów gruntowych.

Nowa siedziba firmy Komtur Polska została zaprojektowana jako budynek biurowy z podręcznym magazynem leków. Budynek ma trzy kondygnacje, w tym dwie nadziemne. Wymiana świeżego powietrza w budynku odbywa się dzięki instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (wymiennik rotacyjny), chłodzeniem i osuszaniem powietrza w lecie oraz podgrzewem i nawilżaniem w zimie.

Klimatyzacja budynku zapewniana jest przez system aktywnych belek wentylacyjnych i panelowych stropów chłodzących. Do ogrzewania pomieszczeń niewymagających klimatyzacji zastosowano grzejniki radiatorowe i konwektorowe. Instalacje belek aktywnych i stropów chłodzących zasilane są w lecie wodą lodową o parametrach 16/19°C, pozwalając na wykorzystanie chłodzenia pasywnego. Chłodnica w centrali wentylacyjnej zasilana jest wodą lodową o parametrach 7/12°C umożliwiająca osuszanie powietrza. Źródłem niskotemperaturowego czynnika chłodniczego i grzewczego są dwie pompy ciepła solanka/woda współpracujące z wymiennikiem gruntowym i zasobnikami wody grzewczej oraz wody lodowej, a także suchą chłodnicą, panelami solarnymi zainstalowanymi na dachu budynku. Wysokotemperaturowym źródłem ciepła jest kocioł elektryczny włączany w okresie, kiedy podstawowe źródła nie są w stanie zapewnić wymaganych parametrów ciepłej wody użytkowej.

Panele solarne przez większość roku umożliwiają utrzymanie wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej. Sucha chłodnica wentylatorowa zapewnia chłodzenie w okresie, w którym temperatura złoża jest zbyt wysoka oraz pozwala na nocne chłodzenie złoża w zimie. Pompy ciepła i zasobniki zlokalizowane są w pomieszczeniu technicznym, w piwnicy. Przez większą część roku do klimatyzacji komfortu stosowane jest chłodzenie pasywne – bezpośrednio z wymiennika gruntowego.

Największe zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą w zakresie instalacji klimatyzacyjnej jest związane z przygotowaniem świeżego powietrza w centralach klimatyzacyjnych oraz schładzaniem pomieszczeń przez instalację klimatyzacji pomieszczeń. Duża efektywność energetyczna została osiągnięta poprzez zastosowanie rotorowych wymienników ciepła pomiędzy powietrzem wywiewanym a nawiewanym, o sprawności sięgającej 73%, oraz zastosowanie recyrkulacji powietrza w okresie zimowym, przy obliczeniowej temperaturze zewnętrznej -20°C, wskutek odzysku ciepła powietrze jest ogrzewane do temperatury około 5°C.

Oszczędności energetyczne przynosi też zastosowanie płynnej regulacji obrotów wentylatorów w centralach wentylacyjnych dostosowującej wydatek central do aktualnego zapotrzebowania powietrza.

Wszystkie pompy obiegowe pracują również ze zmiennym wydatkiem dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania czynnika w budynku.

 

 

 

Największym wyzwaniem dla projektantów wentylacji i instalacji HVAC było… prawidłowe wyznaczenie zapotrzebowania ciepła i chłodu dla klimatyzacji oraz zużycia energii elektrycznej potrzebnej do pracy urządzeń klimatyzacyjnych w ciągu roku w godzinowych interwałach. Dane te pozwoliły na zaprojektowanie optymalnych wymienników geotermalnych o odpowiednich rozstawach sond, głębokości i średnicy rur do wymiany ciepła z gruntem. Symulację pracy klimatyzacji z wyliczeniem zapotrzebowania ciepła, chłodu i mocy elektrycznej przeprowadzono z użyciem oprogramowania ICE IDA, a projekt wymiennika gruntowego oprogramowania Earth Energy Designer V3.2.
Najbardziej zadowoleni jesteśmy z tego, że… w polskich warunkach, udało się zaprojektować ekologiczną geotermalną pasywną instalację klimatyzacji komfortu. Zawdzięczamy to profesjonalnemu i ekologicznemu podejściu naszego klienta, dyrektora firmy Komtur Polska Sp. z o.o.

Bohdan Zdzienicki
POL-CON CONSULTING Sp. z o.o.
Jacek Piątkowski
POL-CON CONSULTING Sp. z o.o.