COSMOPOLITAN TOWER – opis instalacji

Projektanci zostali nagrodzeni za umiejętne i kompleksowe rozwiązania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku wielofunkcyjnym, zapewniającym nowoczesne przestrzenie mieszkaniowe (trzeci co do wielkości budynek mieszkalny w Polsce), przy jednoczesnym spełnieniu wymagań oszczędności energii i dbałości o środowisko wewnętrzne dla mieszkańców.

Cosmopolitan Tower to pierwszy w Warszawie tak wysoki, liczący 160 m, wielorodzinny budynek mieszkalny z funkcjami uzupełniającymi, takimi jak handel, usługi i kultura oraz czterokondygnacyjnym garażem podziemnym. Budynek jest podzielony na dwie części: część wysokościową osadzoną na trzykondygnacyjnym podium oraz biurową, pięciokondygnacyjną. Jego kubatura liczy 215 270 m3. W obiekcie zastosowano niestandardowe rozwiązania wentylacyjno-klimatyzacyjne w lokalach mieszkaniowych i usługowych, poprawiające jakość środowiska wewnętrznego. Nawiew powietrza do mieszkań i apartamentów jest mechaniczny z dwóch central nawiewnych z chłodnicami, zlokalizowanych na kondygnacji 42 i dwóch central wentylacyjnych z chłodnicami, zlokalizowanych na kondygnacji 07. Zaprojektowano również nawilżanie tego powietrza. Wymiana powietrza w mieszkaniach odbywa się przez mechaniczne wyciągi w sanitariatach i kuchniach. Piony łączą się ze sobą w przestrzeni technicznej między kondygnacjami 40 i 41. Centrale zaprojektowano z odzyskiem ciepła z central wyrzutowych kuchennych i central wyrzutowych z toalet. Wentylatory w centralach zastosowano z falownikami tak, aby mogły pracować na niższych obrotach w zależności od wykorzystania lokali, przy utrzymaniu jednocześnie warunków higienicznych. Oprócz wyciągów systemu ogólnego nie przewidziano pionów do podłączenia okapów. Zamiast okapów z wyrzutem powietrza na zewnątrz, zastosowano okapy recyrkulacyjne z filtrami antytłuszczowymi i węglowymi, co umożliwiło eliminację szachtów wentylacyjnych biegnących wzdłuż wielu kondygnacji budynku wysokościowego.

Jednocześnie zmniejszyło to zagrożenie pożarowe. Lokale mieszkalne wyposażono w klimatyzację. Kanałowe klimakonwektory zainstalowane w przestrzeni sufitu podwieszonego, pełnią funkcję chłodzenia i grzania, a sterowniki pomieszczeniowe, zapewniają indywidualne sterowanie temperaturą w pokojach. Dla ochrony elewacji przed wykraplaniem zastosowano grzejniki podłogowe. W lokalach usługowych zainstalowano wentylację mechaniczną zapewniającą parametry powietrza zgodne z przeznaczeniem lokali. Centrale klimatyzacyjne przewidziano z odzyskiem ciepła, a wentylatory z falownikami, tak aby były najbardziej ekonomiczne i po godzinach pracy mogły pracować na niższych obrotach. Zaprojektowano wentylację bezprzewodową strumieniową garażu na czterech kondygnacjach podziemnych, tak aby odprowadzać produkty spalania paliwa samochodowego. Wentylatory normalnie pracują z wydajnością ok. 2 wymian na godzinę, przy wzroście CO poza dopuszczalne stężenie zmieniają bieg na wyższy. Zapewnią odpowiedni ruch powietrza od wlotu świeżego powietrza w kierunku wyciągu na każdym poziomie parkingu. Czerpnia dla pomieszczeń garażowych technicznych budynku niższego zlokalizowana została 2 m nad ziemią, jako czerpnia terenowa. Wentylatory wyrzutowe usytuowano na dachu budynku. Źródłem chłodu są agregaty chłodnicze umieszczone na poziomie +7, które współpracują z otwartymi wieżami chłodniczymi, zaprojektowanymi na poziomie +44. Instalacja chłodnicza dostarcza czynnik chłodniczy do: chłodnic w centralach wentylacyjnych, klimakonwektorów w apartamentach oraz do obszarów najemców. System przygotowania wody lodowej jest wyposażony w: pompy obiegowe, armaturę odcinająco-regulacyjną, filtry, liczniki chłodu i inne niezbędne wyposażenie. Instalacja została zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia poprzez stację stabilizacji ciśnienia oraz zawory bezpieczeństwa.

Największym wyzwaniem dla projektanta wentylacji i instalacji HVAC było… rozwiązanie mechanicznego nawiewu i nawilżania powietrza do mieszkań i apartamentów z central nawiewnych z chłodnicami, zlokalizowanych na kondygnacjach 42 i 07 oraz mechanicznego wywiewu z sanitariatów i kuchni. Na kondygnacji 40.1, wykonano poziom techniczny specjalnie dla połączenia instalacji wywiewnych z poszczególnych mieszkań i doprowadzenia do central wentylacyjnych wywiewnych, żeby zastosować w nich odzysk ciepła. Bardzo ważnym założeniem projektowym było efektywne rozmieszczenie urządzeń technicznych tak, aby ostatnie kondygnacje apartamentowe mogły mieć tarasy widokowe, na których nie byłoby słychać pracy urządzeń. Dużym wyzwaniem przy tym obiekcie było również zaprojektowanie instalacji oddymiania garaży, lokalizacja szachtów wentylacyjnych i wentylatorów rewersyjnych, oddymiająco-bytowych oraz ograniczenie ich hałasu. Ostatni punkt to regulacja instalacji chłodniczej.

Najbardziej zadowolona jestem… ze współpracy całego zespołu projektowego firmy Epstein począwszy od architektów poprzez konstruktorów i instalatorów branży elektrycznej i sanitarnej. Razem stworzyliśmy nowoczesny, racjonalnie zaprojektowany i sprawnie działający budynek, a jednocześnie poprzez zastosowanie odzysków ciepła i płynnej regulacji urządzeń, energooszczędny.

Małgorzata Sewerynik