Edycja 2016

Nagrody główne

Cosmopolitan Tower

GŁÓWNY PROJEKTANT
MAŁGORZATA SEWERYNIK
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Małgorzata Sewerynik, Paweł Janasz
FIRMA
Epstein Sp. z o.o.
LOKALIZACJA
Warszawa, Twarda 4

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

Nawiew powietrza do mieszkań i apartamentów jest mechaniczny z dwóch central nawiewnych z chłodnicami, zlokalizowanych na kondygnacji 42 i dwóch central wentylacyjnych z chłodnicami, zlokalizowanymi na kondygnacji 07. Zaprojektowano również nawilżanie powietrza rozprowadzonego do mieszkań. Wymiana powietrza w mieszkaniach odbywa się przez mechaniczne wyciągi w sanitariatach i kuchniach. Centrale zaprojektowano z odzyskiem ciepła. Lokale mieszkalne wyposażono w klimatyzację.

Green Day

GŁÓWNY PROJEKTANT
MACIEJ KAŁUŻA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Maciej Kałuża
FIRMA
ROGER PRESTON POLSKA
LOKALIZACJA
Wrocław, Szczytnicka 9

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

Instalacja wentylacji zapewnia 30% więcej świeżego powietrza niż w standardowych rozwiązaniach. Energooszczędne rozwiązania: odzysk energii z powietrza usuwanego z garażu, odzysk ciepła z powietrza usuwanego z toalet, odzysk ciepła z wymiennikami glikolowymi, o sprawności ok. 65–70%, zastosowanie dodatkowego odzysku dla klimakonwektorów współpracujących z systemem free-coolingu. Redukcja ilości powietrza w nieużywanych pomieszczeniach. Ogrzewanie garażu powietrzem wywiewanym z biur. Samoregulujący się system dystrybucji wody lodowej i ciepła technologicznego klimakonwektorów. System przepustnic w wentylacji w części usługowej. Niskie opory przepływu powietrza w kanałach i centralach wentylacyjnych – zoptymalizowane spręże urządzeń.

Spektrum Tower

GŁÓWNY PROJEKTANT
MAREK ZAWADYL, PIOTR KORWIN-PIOTROWSKI
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Marek Zawadyl, Piotr Korwin-Piotrowski
FIRMA
BuroHappold Engineering Sp. z o.o.
LOKALIZACJA
Warszawa, Twarda 18

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

Adaptacja urządzeń wentylacyjnych do nowych potrzeb poprzez odpowiednią aranżację istniejących szachtów i wykorzystaniu elementów automatyki. Projekt i aranżacja biura pozwoliły zoptymalizować efektywność operacyjną oraz zaoferować zdrowe i komfortowe miejsce pracy. Innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowano w obszarach: jakość powietrza, komfort cieplny, oświetlenie, akustyka, wydajność wody i inne. Wykorzystano hybrydowe urządzenia klimatyzacyjne na powierzchni biurowej. Belki chłodzące wyposażono w wentylator. Dostosowano ilości nawiewanego powietrza świeżego do potrzeb, dzięki zastosowaniu strefowych czujników stężenia CO2. Poprawiono elementy akustyczne na przestrzeni najmu. Sufity akustyczne zainstalowano na maksymalnej wysokości, na posadzce położono wykładzinę, co pozwoliło na uzyskanie ponadnormatywnych parametrów akustycznych.

Nominacje

BUDYNEK BIUROWO-HANDLOWY

Adam Sienicki, Grzegorz Nabiałek
Sinap Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Postępu 14

BUDYNEK BIUROWY

Radosław Radziecki
Cegroup
Wrocław, pl. Dominikański

DH SUPERSAM

Jacek Wierzbicki
Pol-Con Consulting Sp. z o.o.
Katowice, ul. Piotra Skargi 6

INSTYTUT BIOLOGII, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

Urszula Ryskalczyk, Marcin Zimmer
WSP Polska Sp. z o.o.
Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1J

NARODOWE FORUM MUZYKI

Lech Janowski, Dariusz Denkiewicz
WSP Polska Sp. z o.o.
Wrocław, pl. Wolności 1

TARASY ZAMKOWE

Waldemar Kurc, Piotr Kołpa
Mercury Engineering Polska
Lublin, al. Unii Lubelskiej

TAURON ARENA KRAKÓW

Paweł Budziński
Instal-Klima-Projekt
Kraków, ul. St. Lema 7

TEATR SZEKSPIROWSKI

Arkadiusz Kontecki
A.K.Klima
Gdańsk, ul. W. Bogusławskiego 1

WRÓĆ