Edycja 2017

Nagrody główne

Axis

GŁÓWNY PROJEKTANT
ŁUKASZ RAKOWSKI
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Grzegorz Biernacki, Magdalena Porowska, Adam Kłosiński, Paweł Ćwiek, Michał Ganczar, Michał Milewski, Michał Kępa, Paulina Malczewska, Wojciech Domaszczyński, Marek Skorupa
FIRMA
Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o. oddział w Polsce
LOKALIZACJA
Kraków,  Przy Rondzie 4

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

System wstępnego podgrzewu powietrza wentylacyjnego ciepłem odpadowym z systemu klimatyzacji; dwustopniowy system free-coolingu, zmiennoprzepływowy system wody lodowej po stronie agregatów chłodniczych, zmiennoprzepływowe systemy dystrybucji wody grzewczej i lodowej, sterowanie temperatury wody lodowej zasilającej klimakonwektory w funkcji temperatury zewnętrznej, dobór central klimatyzacyjnych wg kryterium niskich oporów przepływu, nawilżacze adiabatyczne w centralach klimatyzacyjnych, zmiennoprzepływowy system wentylacji z regulatorami VAV i czujnikami CO2, wysokosprawny odzysk ciepła i chłodu w systemach wentylacyjnych, ogrzewanie garażu powietrzem wywiewanym z biur, system ogrzewania płaszczyznowego w holu wejściowym, zmiennoprzepływowy powietrzny system chłodzenia pomieszczeń elektrycznych. 

Hala produkcyjna

GŁÓWNY PROJEKTANT
KATARZYNA MAURY-KRAWCZYK, ŁUKASZ PIOTR KRAWCZYK
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Katarzyna Maury-Krawczyk, Łukasz Piotr Krawczyk
FIRMA
MK Inżynieria Sp. z o.o.
OBIEKT
Hala Produkcji części dla przemysłu motoryzacyjnego
LOKALIZACJA
Krotoszyn, ul. Mahle 6

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

Mgła olejowa i emulsyjna bez wentylacji osadza się i zagraża procesowi technologicznemu. Rozwiązaniem było zastosowanie wysokosprawnych odzysków odśrodkowych i elektrostatycznych zintegrowanych z maszynami; wentylacji mechanicznej z odpowiednią intensywnością wentylowania pochłaniającą mgłę olejową; filtry metalowe i działkowe; wentylowanie hali powietrzem świeżym (odzysk ciepła przez wymiennik glikolowy). Nawiew powietrza w systemie tłokowym realizowany jest przez 72 nawiewniki wyporowe przemysłowe. Wywiew powietrza w systemie dwustopniowym poprzez system odciągów miejscowych po podczyszczeniu w filtrach odśrodkowych i elektrostatycznych oraz punktowo w okolicy central wentylacyjnych. Wywiewy miejscowe zabezpieczone są przed zalewaniem kondensującej emulsji tacami ociekowym i zebrany odciek jest magazynowany w pojemnikach do utylizacji.

Centrum Spotkania Kultur

GŁÓWNY PROJEKTANT
WALDEMAR KURC
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Alicja Królak, Agata Płotczyk-Cieślak, Waldemar Dąbrowski, Justyna Żółkiewska-Szymoniak
FIRMA
Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.
LOKALIZACJA
Lublin, Plac Teatralny 1

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

Zaprojektowano system wentylacji z nawilżaczami adiabatycznymi w celu zwiększenia odzysku ciepła. Zaprojektowano system wentylacji i klimatyzacji oparty na belkach chłodzących ze strefowym sterowaniem. Drycoolery wyposażone są w układ zraszania wysokociśnieniowego celem zwiększenia ich wydajności chłodniczej przy najwyższych temperaturach zewnętrznych. Powietrze wywiewane z biur służy do wentylacji przestrzeni technicznych oraz garażowych. Zaprojektowano system wentylacji oparty na urządzeniach wyposażonych w silniki klasy co najmniej IE3 oraz urządzenia chłodnicze o wysokim wskaźniku ESEER. Zaprojektowano wydajne systemy odzysku ciepła. Wykorzystano czujniki CO2 do regulowania strumienia nawiewanego i wywiewanego powietrza do biur.

Wyróżnienia

KRZYSZTOF STASZEWSKI,
ADAM
KOTUNIAK
BuroHappold Engineering
Warszawa, Al. Jana Pawła II 22

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

 • Nawilżacze adiabatyczne, w których woda pod wysokim ciśnieniem rozpylana jest za pomocą dysz.
 • Instalacja ciepła technologicznego do pomp ciepła wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia powietrza pozwala na ograniczenie zużycia energii w okresach przejściowych.
 • Pętla technologiczna wykorzystywana jest na cele ogrzewania/chłodzenia powietrza w centralach wentylacyjnych.

BOHDAN ZDZIENICKI
Pol-Con Consulting Sp. z o.o.
Warszawa, Plac Europejski 1

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

 • VRF w biurach budynku wysokościowego (system składa się z pomp ciepła, freonowych klimatyzatorów i trójprzewodowej instalacji rurowej.
 • Pompy ciepła pracują w trybie rewersyjnym i podłączone są do centralnego systemu wody technologicznej, schładzanej w lecie w otwartych dachowych wieżach chłodniczych i ogrzewanej w zimie w węźle cieplnym.
 • W garażach podziemnych zaprojektowano instalację ogrzewania powietrznego utrzymującą minimalną temperaturę na poziomie +5°C.

ROBERT BRZOZOWSKI
Qumak SA
Poznań, ul. Jana Pawła II 10

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

 • Obieg wysokotemperaturowy, który jest rozwiązaniem wysokosprawnym eksploatacyjnie otrzymywane ciepło nie jest z agregatu chłodniczego tylko z zewnątrz poprzez chłodnicę wentylatorową (dry-cooler).
 • Odzysk ciepła/chłodu odpadowego w ilości ok. 300 kW, które pochodzi z sąsiedniego budynku biurowego;
 • Zastosowanie agregatu chłodniczego w systemie turbo-core, który ma minimalne opory własne.
 • Zastosowanie rozwiązań powtarzalnych dla każdego modułu serwerowni oraz każdego piętra, co pozwala rozbudowywać układ w zależności od zapotrzebowania.

ADAM SIENICKI, GRZEGORZ NABIAŁEK
Sinap Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Inflancka 4

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

 • Centrale pozwalające na integrację kontroli i sterowania wszystkich podłączonych elementów wentylacji pożarowej w jednym urządzeniu. System pozwala na pełną obsługę i monitoring urządzeń infrastruktury pożarowej, zapewniając realizację złożonych algorytmów sterowania, kontroli i wizualizacji urządzeń przeciwpożarowych
 • moduły kontroli ciągłości przewodów zasilających silniki wentylatorów i zastosowanie w procesach regulacji przemienników częstotliwości, które poprzez regulatory ciągłe z wykorzystaniem czujników różnicy ciśnień sterują nadążnie prędkością obrotową wentylatorów.

Nominacje

Atrium 2

Krzysztof Staszewski
BuroHappold Engineering 
Warszawa, ul. Pereca 1

Hala Koszyki

Adam Kotuniak
BuroHappold Engineering 
Warszawa, ul. Koszykowa 63

Park Rozwoju, Etap II

Lech Janowski
WSP Polska Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Konstruktorska 12

Port Lotniczy Kraków-Balice

Bożena Komerska
Pracownia Projektowa Instalator Sp. z o.o.
Balice, ul. Kpt. Medweckiego 1

Prime Corporate Center

Małgorzata Sewerynik
Epstein Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Grzybowska 78

WRÓĆ