Edycja 2018

Nagrody główne

GŁÓWNY PROJEKTANT
PIOTR KLIŃSKI
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Nikodem Frąckowiak, Rafał Pawłowski, Filip Pawlak
FIRMA
Termo Studio
LOKALIZACJA
Poznań,  F. Roosevelta 22

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Główna maszynownia wentylacyjna i chłodnicza w garażu (poziom -1 i -2).
• Klimatyzacja w systemie VRF z chłodzeniem wodnym. Wysokie wskaźniki EER dla chłodzenia i COP dla grzania oraz odzysk
ciepła wewnątrz układu freonowego, przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na grzanie i chłodzenie.
• Zasilanie wymienników central wentylacyjnych przez pompy ciepła woda/woda z odzyskiem ciepła z układu klimatyzacyjnego.
• Pojedyncze wymienniki w centralach nawiewno-wywiewnych zasilane w układzie 2-rurowym z instalacji rewersyjnej.
• Transfer ciepła pomiędzy poszczególnymi układami ogrzewania/ chłodzenia poprzez pętlę wody technologicznej z dodatkowym odzyskiem ciepła do podgrzewu c.w.u.
• Układ zmienno-przepływowy instalacji wody technologicznej (dostosowanie natężenia przepływu wody obiegowej do rzeczywistego obciążenia cieplnego).
• Chłodzenie układu latem poprzez wieże chłodnicze wyparne (duża wydajność cieplna przy ograniczonej powierzchni zajmowanej przez urządzenia).

GŁÓWNY PROJEKTANT
BOHDAN ZDZIENICKI
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Jacek Piątkowski
FIRMA
Pol-Con Consulting Sp. z o.o.
LOKALIZACJA
Warszawa, Plac Farmacji 1

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Zainstalowano aktywne belki wentylacyjne i panelowe stropy chłodzące, pracujące bez wykraplania, zasilane wodą lodową o temperaturze +16°C, współpracujące z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną.
• Niskotemperaturowy czynnik grzewczy przygotowywany jest przez pompę ciepła solanka-woda, która w sezonie chłodniczym dostarcza wodę lodową o temperaturze +7°C zasilającą chłodnicę w centrali wentylacyjnej; w klimatyzacji wykorzystano system chłodzenia pasywnego – woda lodowa o temperaturze +16°C może być przygotowywana w wymienniku ciepła zasilanym bezpośrednio wodą z wymiennika gruntowego.
• Przygotowanie c.w.u. odbywa się w pierwszej kolejności dzięki wykorzystaniu kolektorów słonecznych; w dni, kiedy kolektory nie są w stanie pokryć zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u., załącza się grzałka elektryczna.
• Zabezpieczenie złoża gruntowego przed nadmiernym wzrostem temperatury stanowi sucha chłodnica wentylatorowa. W sezonie chłodniczym umożliwia ona pracę pompy ciepła po ewentualnym wzroście temperatury złoża gruntowego, w sezonie grzewczym – nocne chłodzenie złoża gruntowego.

GŁÓWNY PROJEKTANT
Iwona Woźniak
Tomasz Woźniak
FIRMA
PUH Perfecta
LOKALIZACJA
Poznań, Za Bramką 1

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Budynek w standardzie biurowca klasy „A”, wkomponowany w istniejącą zabudowę Starego Rynku.
• System grzewczo-chłodzący VRV HR z odzyskiem ciepła, ze zmienną temperaturą odparowania czynnika chłodniczego.
• Źródło chłodu – zamknięte wieże chłodnicze, źródłem ciepła – węzeł cieplny zasilany z msc. Praca wież w układzie kaskadowym z przesunięciem punktu załączania i wyłączania urządzenia w funkcji temp. wody niskotemperaturowej. System pośredni stanowi pętla wody technologicznej zasilająca jednostki wew. pracujące w układzie 3-rurowym z agregatami skraplającymi chłodzonymi wodą. System dopasowuje temperaturę odparowania czynnika chłodniczego w zależności od zapotrzebowania.
• Instalacja wentylacji mechanicznej naw-wyw. z odzyskiem ciepła na poziomie min. 80%, centrale dachowe z rotacyjnymi wymiennikami odzysku ciepła i wilgoci, ilość pow. Świeżego 50 m3/h os. Obróbka powietrza obejmuje: temp. powietrza, filtrację, wilgotność – parowe nawilżacze strefowe. System ze zmienną ilością powietrza – VAV.
• Z uwagi na rygor akustyczny zastosowano kanały w technologii z wełny szklanej.

Wyróżnienia

GRZEGORZ BIERNACKI
Ove  Arup&Partners  International
Warszawa, Abramowskiego 27

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Zastosowanie 3-rurowego systemu VRV ze zmienną temperaturą parowania czynnika chłodniczego.
• Ogrzewanie i chłodzenie atrium za pomocą systemu wentylacji i centrali wentylacyjnej z komorą mieszania oraz zastosowanie ogrzewania płaszczyznowego na całej powierzchni.
• Wymienniki higroskopijne w centralach klimatyzacyjnych.
• Powietrzny system chłodzenia pomieszczeń elektrycznych z przełączaniem pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami podziemnymi.
• Wentylacja bytowo-oddymiająca garaży podziemnych; wentylatory wyposażone w przetworniki częstotliwości z funkcją Fire mode.
• Zmiennoprzepływowy system zasilający nagrzewnice powietrza w centralach went./klimat. ze stało przepływowym układem wtryskowym przy centrali.
• Dolny wyciąg wentylacji bytowej w garażu zrealizowany na niezależnych wentylatorach wyciągowych.
• Cała instalacja kanałowej wentylacji oddymiającej w garażu podziemnym wykonana w wersji trójstronnej.

DOROTA PALCZEWSKA
Prochem SA
Warszawa, Łopuszańska 95

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Centrale klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne wyposażone w sekcję odzysku ciepła z wymiennikiem obrotowym.
• Zastosowano silniki z falownikami oraz wentylatory z silnikami EC.
• Wentylacja zapewnia wysoki poziom jakości powietrza wewnętrznego. Ilość powietrza zewnętrznego wynosi 55 m3/h na osobę (1os. /8 m2).
• Utrzymanie temperatury w pomieszczeniach biurowych za pomocą fan-coili usytuowanych w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym. Powietrze nawiewane do pomieszczeń za pomocą nawiewników szczelinowych. Regulacja temperatury za pomocą sterownika.
• Zastosowano kontaktrony w oknach oraz głowice elektryczne na grzejnikach.
• Agregaty chłodnicze wykorzystują zdolności chłodzące powietrza zewnętrznego jako źródło energii odnawialnej.
• Agregaty wyposażone są w wysokowydajne sprężarki charakteryzujące się cichą pracą i mają możliwość automatycznej płynnej regulacji wydajności.
• Dla budynku wykonano komputerową symulację komfortu termicznego.

PIOTR KORWIN-PIOTROWSKI
Buro Happold Polska Sp. z o.o
Warszawa, pl. Trzech Krzyży 10/14

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

 • Dywersyfikacja systemów wentylacji zapewniająca maksymalna elastyczność w aranżacji przestrzeni najmu.
 • Zaprojektowanie maszynowni wentylacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni najmu, w której wymagany poziom projektowany poziom hałasu nie powinien przekroczyć 40 dB (A).
 • Zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej temperaturę panującą w węźle cieplnym do podgrzewania wody w zasobniku ciepłej wody na potrzeby pryszniców dla rowerzystów.
 • Zastosowanie inteligentnych agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem charakteryzujących się: – obniżonym oddziaływaniem na środowisko (czynnik chłodniczy o dwukrotnie niższym GWP) – free-coolingu polegający na wbudowanym w agregat układzie woda-glikol (brak glikolu w instalacji wody lodowej) – indywidualnym systemem zarządzania do optymalizacji i monitorowania pracy agregatów.
 • Dostosowanie ilości nawiewanego powietrza świeżego do bieżących potrzeb dzięki zastosowaniu strefowych czujników stężenia CO2.
 • Możliwość naturalnej wentylacji przestrzeni biurowej, poprzez otwieralne okna wyposażone w kontaktrony.

URSZULA TYSZKA-RYSKALCZYK 
WSP Polska Sp. z o.o.
Łódź, ul. Kilińskiego 70/76

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

 • Wykonanie modelowania energetycznego na etapie koncepcji pozwoliło na optymalizację fasady oraz szklenia budynku. Zastosowano zaawansowane oprogramowanie IES VE, co pozwoliło na uwzględnienie elementów projektu, które są pomijane podczas użycia popularnych programów obliczeniowych.
 • W następnym etapie projektu wykonawczego w wyniku zamodelowania budynku zoptymalizowano dobór central wentylacyjnych. Analizowano różne wymienniki ciepła, w wyniku czego wybrano wariant najbardziej uzasadniony ekonomicznie.
 • Modelowanie energetyczne pozwoliło na oszczędność w doborze chillerów o 28%. Ostatecznie zastosowano w projekcie
  wykonawczym dwa agregaty zamiast trzech, zaprojektowanych na etapie koncepcji. Zastosowano kompaktowe agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem z czynnikiem chłodniczym freon R134a.
 • Uwzględnienie modelowania energetycznego w trakcie prac projektowych, urządzenia o współczynniku IE3 oraz urządzenia chłodnicze o wysokim wskaźniku ESEER pozwoliło na wybudowanie budynku o wysokim stopniu energooszczędności.

Nominacje

Astoria Premium Offices 

Alina Samulowska-Pawłowska, Małgorzata Sewerynik
Epstein Sp. z o.o. 
Warszawa, ul. Przeskok 2

Hala produkcyjna

Łukasz Krawczyk
MK Inżynieria Sp. z o.o.
Kalisz, ul. Inwestorska 7

Park Club

Tadeusz Smajdor
Zistechnika Sp. z o.o.
Kraków, al. 3-go Maja 9

Szkoła - ZSP nr 1

Piotr Ćwiek
Pio-San Pracownia Projektowa I Usługi Remontowo-Budowlane
Końskie, ul. Stanisława Staszica 5

Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 

Adam Sienicki, Grzegorz Nabiałek
Sinap Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Wioślarska 6

WRÓĆ