Edycja 2019

Nagrody główne

Forum Gdańsk

GŁÓWNY PROJEKTANT
BOŻENNA EWA SAWICKA
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Adam Caliński, Norbert  Sałek, Kamil Małolepszy
FIRMA
Pol-Con Consulting
LOKALIZACJA
Gdańsk,  Targ Sienny 7

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

 • Wielofunkcyjny kompleks łączący obiekty handlowe i przestrzenie publiczne, w tym stację kolejki, przekryte torowisko i ulicę. Przez część obiektu przepływa kanał rzeki Raduni.
 • Przestrzenie handlowe, drogi komunikacji wewnętrznej są ogrzewane i chłodzone za pomocą kompaktowych pomp ciepła woda-powietrze zainstalowanych pod stropem zasilane w wodę grzewczo/chłodniczą z pętli wodnej współpracującej z zamkniętymi wieżami chłodniczymi.
 • W przestrzeniach wspólnych przewidziano możliwość naturalnego przewietrzania i chłodzenia w okresach o sprzyjających warunkach pogodowych.
 • Przekryte przestrzenie torów kolejowych i ulicy wyposażono w wentylację mechaniczną strumieniową pracującą w różnych trybach w zależności od kierunku wiatru.

Muzeum II Wojny Światowej

GŁÓWNY PROJEKTANT
JERZY BYSTRZYŃSKI
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Tomasz Mróz, Tomasz Wiśniewski, Łukasz Tryc
 
FIRMA
Klimaster J.Bystrzyński i T.Mróz
 
LOKALIZACJA
Gdańsk, W. Bartoszewskiego 1

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

 • W obiekcie znajdują się przestrzenie o zróżnicowanej funkcji: sale wystawowe, edukacyjne, kinowa, konferencyjna, hol kasowy, magazyny zbiorów muzealnych, część restauracyjna. W zależności od funkcji pomieszczeń zastosowano różne systemy i rodzaje obróbki powietrza: systemy centralne ze zmiennym stopniem recyrkulacji (pomiar jakości czujnikiem CO), systemy strefowe z regulacją ilościową VAV, systemy lokalne z klimatyzacją precyzyjną. Zastosowano centrale z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym higroskopijnym oraz z odzyskiem glikolowym. Zastosowano centrale z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym higroskopijnym oraz z odzyskiem glikolowym.
  Wentylację i klimatyzację magazynów zbiorów i konserwacji zapewniają zblokowane zespoły klimatyzacji precyzyjnej.
 • Nawilżanie powietrza w pomieszczeniach tego wymagających (np. magazyn zbiorów) jest realizowane za pomocą lokalnych urządzeń parowych. W salach wystaw oraz w bibliotece/ /archiwum nawilżanie jest realizowane za pomocą centralnych wytwornic pary.
 • Jako źródło chłodu dla skraplaczy i klimatyzacji wykorzystano wody z Motławy – górne źródło ciepła dla zespołu pompy ciepła. Wykorzystanie wody z Motławy w okresach przejściowych do free-coolingu oraz system zmiennoprzepływowy czynnika chłodniczego, umożliwiają ekonomiczną eksploatację.

Spark budynek C

GŁÓWNY PROJEKTANT
KRZYSZTOF STASZEWSKI
 
FIRMA
BuroHappold Engineering
 
LOKALIZACJA
Warszawa, al. Solidarności 173

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

 • Centrale nawiewne dostarczające powietrze do obszarów biurowych są wyposażone w nawilżacze adiabatyczne.
 • Niektóre kanały wentylacji bytowej w przypadku pożaru zmieniają funkcję i pracują w trybie pożarowym.
 • W centralach zastosowano podwyższony stopień filtracji powietrza, co skutecznie zabezpiecza przed smogiem.
 • Centrale wentylacyjne dobrano na bardzo niskie prędkości powietrza, co pozwoliło znacznie ograniczyć spręż urządzeń. Dodatkową korzyścią było obniżenie poziomu hałasu, w wyniku czego usunięto zbędne tłumiki hałasu.
 • Kanały wentylacyjne zaprojektowano jako samoregulujące, bez przepustnic regulacyjnych. Umożliwiło to obniżenie sprężu dyspozycyjnego.
 • Zaprojektowano układ free-coolingu (pokrywa zapotrzebowanie na ciepło w wentylacji w okresach przejściowych i jest źródłem chłodu w instalacji belek chłodzących) oraz system wentylacji i klimatyzacji wykorzystujący belki chłodzące ze strefowym sterowaniem.
 • W każdej centrali zaprojektowano odzysk ciepła za pomocą wymienników glikolowych.
 • Wykorzystano czujniki CO₂ do regulowania strumienia nawiewanego i wywiewanego powietrza do biur.

Wyróżnienia/Wyróżnienia tematyczne

ANDRZEJ WYSOCKI
Marcin Zdulski Projekt
Warszawa, Krucza 50

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Ponadnormatywne przeszklenie elewacji budynku zabytkowego. Zyski od nasłonecznienia (60 W/m.kw. w elewacji płd.) oraz zyski wewnętrzne z urządzeń elektrycznych (założenie 30 W/m.kw.) spowodowały rezygnację z belek chłodzących na rzecz klimakonwektorów chłodzących.VRV ze zmienną temperaturą parowania czynnika chłodniczego.
• Ze względu na ograniczenia wynikające z gęstej zabudowy śródmiejskiej i wymagań ochrony przeciwpożarowej –zastosowano tryskacze elewacyjne do ochrony elewacji obiektu.
• Konieczność dodatkowego skoordynowania instalacji najemców w pobliżu fasady z instalacjami sanitarnymi oraz ppoż. Przeprowadzono szczegółowe analizy akustyczne w celu dobrania właściwych tłumików przed czerpniami i wyrzutniami powietrza.
• Ograniczenie wysokości instalacji/maszynowni nad dachem. Wynika stąd m. in. zastosowanie odzysku glikolowego w instalacji wentylacji.
• Ograniczenia powierzchni szachtów instalacyjnych. Zastosowanie kanałów dwufunkcyjnych bytowych/pożarowych.
• Wspólne kanały oddymiające instalacji oddymiania garaży podziemnych oraz powierzchni usługowych na poziomie -1.

PIOTR ŚCIEGIENKA
Eler Piotr Ściegienka
Łochów, M. Konopnickiej 10

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Podstawowym założeniem było zaprojektowanie instalacji, tak aby nie były widoczne z zewnątrz żadne urządzenia. Takie podejście do bryły budynku spowodowało potrzebę wygenerowania na ostatniej kondygnacji poddasza miejsc lokalizacji 7 central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wentylatorów dachowych i agregatów skraplających, zaprojektowano na poddaszu 5 otwartych przestrzeni instalacyjnych o powierzchni od 60 do 100 m.
• Podwyższony standard filtracji świeżego powietrza z wykorzystaniem końcowych filtrów powietrza dokładnych klasy F7.
• Dla kuchni zaprojektowano centralę wentylacyjną z glikolowym wymiennikiem ciepła i filtrami tłuszczowymi zapewniającymi odzysk ciepła z wywiewanego powietrza z instalacji obsługujących okapy kuchenne.
• W pomieszczeniach biurowych, konferencyjnych, komunikacji, a także w pokojach hotelowych jedynym źródłem ogrzewania w okresie grzewczym są klimatyzatory typu DVM - system trójrurowy z odzyskiem ciepła zapewniający zmienny przepływ freonu R410a.

ARTUR JACKOWSKI, MARCIN ZIMMER
WSP Polska Sp. z o.o.
Warszawa, Żwirki i Wigury 1H

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Regulacja wydajności systemów pokoi hotelowych: sterowniki pokojowe klimakonwektorów (FCU) zapewniają logiczne powiązanie trybu pracy z systemem rejestracji gości hotelowych.
• Regulacja wydajności systemów wentylacji kuchni głównej: systemy okapowe dostosowujące wydajność do obciążenia kuchni. Ze względu na usytuowanie wyrzutni kuchennej na niskim dachu system wyciągowy został wyposażony w wielostopniową filtrację. Wyciągi z wymiennikami glikolowymi.
• Regulacja wydajności systemów basenowych. Parametry powietrza można ustawić dowolnie w granicach prawidłowych wartości uzależnionych od temperatury wody basenowej i komfortu użytkowników. Nad ich utrzymaniem czuwa system automatycznej regulacji. Centrala może działać w kilku trybach pracy.
• Regulacja wydajności systemów w salach konferencyjnych, balowych, foyer: centrale z recyrkulacją oraz czujniki CO2 a także na regulatory VAV. Sterowaniem zarządzają algorytmy optymalizujące zużycie energii oraz utrzymujące wymagane parametry klimatu wewnętrznego.

JOLANTA FILIPCZYK
Project 1 Sp z o.o.
Niepołomice, Osiedle Kaptarz 40

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Podzielono sale lekcyjne, tak by były obsługiwane przez sześć systemów wentylacyjnych w celu umożliwienia pracy budynku w niepełnym obciążeniu.
• Każda centrala wentylacyjna obsługuje tylko dwie sale lekcyjne, dlatego w okresie niepełnego obciążenia można tak ustawić obłożenie sal, żeby rezygnować z pracy części central wentylacyjnych.
• Jako źródło ciepła i chłodu zastosowano gazowe pompy ciepła. Technologię źródła ciepła i chłodu zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwić jednoczesne grzanie i chłodzenie różnych części budynku.

PRZEMYSŁAW ZALEWSKI
Instalacje Grzewcze Instalacje Wentylacji Mechanicznej
Zgierz, Ozorkowska 68/70

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

 • Wykonano wentylację mechaniczną, z uwagi na różny charakter pomieszczeń, wydzielono różne systemy wentylacji.
 • W salach lekcyjnych zamontowano urządzenia nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła do zabudowy pionowej przy oknach.
 • Urządzenia do wentylacji wyposażono w płytowy wymiennik ciepła, wentylatory EC o SFP =1, dwururowy wymiennik ciepła do ogrzewania oraz filtr klasy F7 na króćcu czerpnym powietrza zewnętrznego.
 • Powietrze zasysane z zewnątrz jest ogrzewane za pomocą nagrzewnicy wodnej. Nawiew realizowany jest przez kratę zainstalowaną w dolnej części urządzenia. Powietrze wywiewane z pomieszczenia pobierane przez kratę zainstalowaną w górnej części urządzenia.
 • Praca instalacji – z osłabieniem nocnym poza godzinami pracy obiektu (zgodnie z harmonogramem).
 • Regulacja temperatury nawiewu powietrza – od czujników temperatury w urządzeniu.

Nominacje

Atrium Promenada

Marek Skorupa
Arup Polska Sp. z o. o.
Warszawa, Ostrobramska 75C

High5ive

Tomasz Zastawny
Tequm Sp. z o.o.
Kraków, Pawia 9

Muzeum Polskiej Wódki

Jacek Tarasiuk, Jan Czajkowski
Intec Projekt Sp. z o.o.
Warszawa, Ząbkowska 27/31

WRÓĆ