Edycja 2020

Nagrody główne

Hotel Europejski

 
GŁÓWNY PROJEKTANT
GRZEGORZ KALICKI, LESZEK MACHOWSKI
 
FIRMA
Adeo Energy Sp. z o.o.
 
LOKALIZACJA OBIEKTU
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 13
 
 
 
 

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

 • Z braku miejsca w szachtach zaprojektowano wspólne kanały wentylacji bytowej i ppoż. jak również wspólny kanał czerpny i wyrzutny central na poziomie -4. We wspólnym kanale zapewniono nadciśnienie za pomocą trzech wentylatorów sterowanych presostatem, praca redundantna.
 • Gradacja czystości powietrza wentylacyjnego w różnych pomieszczeniach – powietrze wywiewane z korytarzy wentyluje pom. techniczne, z których używane jest do wentylowania garaży.
 • Regulacja ilości powietrza w zależności od stref – CAV (w pomieszczeniach o wymaganym komforcie) i VAV sterowane CO2 (w pomieszczeniach o różnym obciążeniu). Ilości powietrza przyjęto w zależności od rodzaju pomieszczeń. Regulacja temperatury i wilgotności.
 • Freecooling instalacji wody lodowej z bezpośrednim wykorzystaniem dry-coolerów.
 • Pomieszczenie wentylatorni ppoż. potraktowano jako dużą komorę czerpną.
 • Niezależny system VRF zasilany i zabezpieczony ppoż. Do odbioru zysków ciepła z licznych pomieszczeń, które muszą funkcjonować w czasie pożaru.
 • Wykorzystanie kanałów z wełny mineralnej w celu redukcji hałasu.

Biurowiec im. Konrada Blocha

GŁÓWNY PROJEKTANT
ARTUR GÓRNY
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
ALEKSANDRA POKÓJ, MIROSŁAW POKÓJ,
MARCIN ZAWADZKI
 
FIRMA
MBC Automatyka i Wentylacja Sp. z o.o.
 
LOKALIZACJA OBIEKTU
Katowice, ul. Konduktorska 39

CIEKAWE ROZWIĄZANIA

 • Aktywne belki indukcyjne pozwalają na zastosowanie wysokoparametrowego chłodzenia, a przez to ograniczenie strat przesyłowych, zmniejszenie zapotrzebowania chłodu do zysków jawnych, większe wykorzystanie naturalnego chłodu w okresach przejściowych oraz zwiększenie sprawności źródeł chłodu takich jak gazowa pompa ciepła.
 • Regulatory VAV przy każdej belce umożliwiają zmianę wydatku powietrza w zależności od liczby osób w pomieszczeniu, poziomu CO2, temperatury, sygnału otwarcia okien. Przemieszczanie się użytkowników między strefami jest skorelowane z pracą wentylacji, a powietrze kierowane tam, gdzie jest potrzebne.
 • Wykorzystanie freecoolingu do chłodzenia serwerowni, dzięki zastosowaniu klimakonwektorów kanałowych. Jako drugie urządzenie, zapewniające redundancję, zastosowano klimatyzator pracujący jedynie w wypadku awarii. Gdy nie ma nieprawidłowości, klimatyzator nie zużywa energii i nie wpływa na koszty eksploatacyjne.
 • System chłodzenia obiektu zintegrowany w ramach BMS współpracuje ze stacją pogodową, z żaluzjami zewnętrznymi, systemem kontroli oświetlenia.

Muzeum J. Piłsudskiego

 
GŁÓWNY PROJEKTANT
ROBERT BRZOZOWSKI
 
ZESPÓŁ  PROJEKTOWY
MARCIN KORAB
 
FIRMA
Studio Klima Sp. z o.o.
 
LOKALIZACJA OBIEKTU
Sulejówek, al. J. Piłsudskiego 40a
 

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

 • Instalacje ukryte w bryle budynku, bez elementów widocznych na zewnątrz.
 • Płynna regulacja ilości powietrza w zależności od liczby osób (0-100). Zastosowano regulatory VAV oraz regulację kaskadową.
 • Wyższe parametry wody lodowej 9/14°C, lepiej wykorzystują naturalny chłód dolnego źródła.
 • Ze względu na duże ograniczenia przestrzeni wentylacja ppoż. oraz bytowa w tych samych kanałach.
 • Duże oszczędności energetyczne – dzięki zastosowaniu chłodnicy osuszającej powietrze przed centralą cyrkulacyjną, na kanale świeżego powietrza z głównej centrali za regulatorem VAV
 • Przed centralą powietrza świeżego zastosowano wymiennik wstępnego podgrzewu powietrza, zasilany z dolnego źródła pomp ciepła.
 • Wykorzystano ciepło odpadowe z pomp ciepła do osuszania przegród latem, w przestrzeniach technicznych na głębokości 17 m poniżej terenu oraz podgrzewania c.w.u.
 • W magazynach fotografii i obiektów papierowych (15±1K i 35%±5% wilgotności przez cały rok) zastosowano szafy klimatyzacji precyzyjnej współpracujące z osuszaczami adiabatycznymi (wykroplenie przy takiej wilgotności nie było możliwe).

Wyróżnienia

PAWEŁ WILIM
Buro Happold Polska Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Towarowa 28

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Obieg odzysku ciepła z powietrza usuwanego z budynku we wszystkich centralach wentylacyjnych w celu zredukowania zapotrzebowania budynku na energię cieplną i chłodniczą – sprawność odzysku sięga 68%.
• Centrale nawiewne obsługujące biura wyposażono w nawilżacze hybrydowe – do odparowania wody wykorzystano energię z sieci ciepłowniczej. Centrale wywiewne z obszarów biurowych są wyposażone w nawilżacze adiabatyczne – obniżono temperaturę wywiewu – oszczędność energii elektrycznej zużywanej przez agregaty chłodnicze.
• Centrale wentylacyjne dobrano na bardzo niskie prędkości powietrza w centrali, co pozwoliło znacznie ograniczyć spręż urządzeń. Dodatkową korzyścią jest obniżenie poziomu hałasu emitowanego przez urządzenia co umożliwiło usunięcie zbędnych tłumików hałasu (kolejne ograniczenie sprężu instalacji).
• Agregaty dobrane zostały na parametry wody 10/17°C (z podmieszaniem wody powrotnej z systemu belek chłodzących), zwiększając współczynniki efektywności energetycznej tych urządzeń.
• Wykorzystanie powietrza wywiewanego z biur do ogrzewania garażu.

MACIEJ KAŁUŻA
Roger Preston Polska Sp. z o.o.
Wrocław, pl. Nowy Targ 28

CIEKAWE ROZWIĄZANIA

• Strumień powietrza wentylacyjnego zwiększono o 30% w porównaniu z wymaganiami minimalnymi. Powietrze wywiewane z biur wentyluje parking podziemny i pomieszczenia techniczne. Prędkość powietrza w szachtach wentylacyjnych nie będzie przekraczać 5 m/s.
• System freecooling z wymiennikami zabudowanymi w centralach wentylacyjnych do zasilania belek indukcyjnych i klimakonwektorów.
System zarządzania pracą agregatów chłodniczych optymalizujących zużycie energii.
• Centrale wentylacyjne dobrano dla maksymalnej prędkości na wymiennikach 1,6 m/s, co zapewnia niskie opory własne central i niskie SFP. Dobór wymienników ciepła w centralach z uwzględnieniem niskich oporów po stronie powietrza i czynnika grzewczego/chłodzącego.
• Na głównych układach wentylacyjnych w większości zrezygnowano z centralnych tłumików hałasu, aby zmniejszyć opory.
• Wprowadzono adiabatyczny system nawilżania.
• Samoregulujący układ dystrybucji powietrza kanałami nie wymaga regulacji przepustnicami.
• System monitoringu i sygnalizacji przekroczenia stężenia CO2.
• Odzysk ciepła z powietrza usuwanego z garażu i toalet.

ANNA GOŹDZIEWSKA,
KATARZYNA KAWKA
Grupa MSP
Kraków, ul. Jakubowskiego 2

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Obiekt, o powierzchni ponad 100 000 m2, składa się z 9 budynków połączonych łącznikami, ma 24 sale operacyjne, 2 serwerownie i ponad 135 systemów wentylacji i klimatyzacji.
• Każdy system przygotowuje powietrze o indywidualnych parametrach, tj. temperaturze i wilgotności, o stosownej klasie czystości, dostosowane do specyfiki obsługiwanej strefy.
• Rozbudowane systemy wentylacyjne dostosowane do wymogów technologicznych, centrale, wentylatory wywiewne, sterowane w funkcji nad- lub podciśnienia, odciągi radiologiczne digestorium.
• Systemy realizujące kilka scenariuszy pracy z różnymi przepływami
powierza, w zależności od czynności wykonywanych w pomieszczeniu w danej chwili.
• Różnorodny system automatyki i sterowania w zależności od funkcji pomieszczenia, regulatory przepływu, sterowanie w zależności od temperatury, CO2, ciśnienia, wilgotności.
• Bardzo duże nasycenie instalacji w przestrzeniach technicznych i na dachu.
• Do lokalnego chłodzenia zastosowano belki chłodzące oraz jednostki klimatyzacyjne. Głównym źródłem chłodu dla central, maszynowni chłodu oraz chłodu „medycznego” były agregaty.
• Dwa systemy klimatyzacji precyzyjnej obsługujące serwerownie.

Nominacje

Brama Miasta, budynek B

Radosław Radziecki
CeGroup Sp. z o.o. Sp. K.
Łódż, ul. Kilińskiego 66/66a

Calisia One

Andrzej Kulesa
Biuro Projektowo-Usługowe Elipso
Kalisz, ul. Chopina 9

Centrum Marszałkowska

Dorota Kapiszewska, Andrzej Kulesza, Anna Sarama
Biuro Projektów Sanmed Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Marszałkowska 126/13

Dom Studencki Hanka

Piotr Kliński
Termo Studio s.c. Piotr Kliński, Grzegorz Piskorz
Poznań, al. Niepodległości 26

Hala Produkcyjna Zakładu Rozlewu Wody Nestlé

Katarzyna Maury-Krawczyk, Łukasz Piotr Krawczyk
MK Inżynieria Sp. z o.o.
Nałęczów, Kolonia Bochotnica 5

Norway House

Łukasz Heine
Roger Preston Polska Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Lwowska 19

WRÓĆ