Edycja 2021

Nagrody główne

Kamienica Wroniecka 23

GŁÓWNY PROJEKTANT
EDWARD SZCZECHOWIAK
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Sławomir Rosolski, Piotr Machaty
 
FIRMA
FHU Lupio-Wentylacja Ludomira Machaty
 
LOKALIZACJA
Poznań, ul. Wroniecka 23

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Personalizowane anemostaty wywiewne – do wywiewu zastosowano nawiewniki wyciągowe w postaci rur perforowanych o przekroju zgodnym z kanałami głównymi. Takie rozwiązanie pozwoliło na zachowanie jednolitego wyglądu instalacji wewnątrz budynku. 

• Personalizowane anemostaty nawiewne – w postaci mikrodysz dalekiego zasięgu zainstalowanych bezpośrednio do rur spiro. Dzięki temu uzyskano zadowalający rozpływ powietrza w pomieszczeniach przy minimalizacji ciągów wentylacyjnych.

• Filtry powietrza wyposażone w automatykę analizującą zawartość cząstek stałych (PM10, PM2,5) w powietrzu nawiewanym. Przy przekroczeniu ilości cząstek PM10 lub 10 2,5 10P filtr włącza filtr główny H12. W przypadku dobrej jakości powietrza zasysanego M2,5 filtr jest wyłączany i powietrze filtruje filtr wstępny M5. 

• W okresie letnim układ filtracyjny przełączany jest w funkcje antyalergen.

• Wyrzutnia dachowa została spersonalizowana względem kształtu połaci dachowej (wyrzutnia licuje się z płaszczyzną dachu).

• W budynku zastosowano system stropów aktywnych grzewczo-chłodzących pozwalający na wysoką efektywność grzania oraz chłodzenia budynku przy jednoczesnym ukryciu elementów instalacji grzewczej w elementach konstrukcyjnych. 

• Zastosowano zdecentralizowany układ sterowania systemami grzania i chłodzenia.

 

Kompleks Usługowy Posejdona

GŁÓWNY PROJEKTANT
TOMASZ MRÓZ
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Artur Jarema, Leszek Walczak - Inventim Sp. z o.o.
 
FIRMA
Klimaster Bystrzyński Mróz i Wspólnicy Sp. j.
 
LOKALIZACJA
Szczecin, ul. Brama Portowa 1

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• System grzewczo-chłodniczy WSHP (Water Source Heat Pump) wykorzystujący lokalne sprężarkowe pompy ciepła typu woda-powietrze (900 pomp). Wykonano 48 odwiertów w gruncie głębokości 300 m. Ułożono ok. 58 km rurociągów. Prace podlegały nadzorowi Wyższego Urzędu Górniczego. Zastosowano sondy gruntowe jako źródło energii geotermalnej.

• Nietypowe pompy ciepła – niska temperatura wody w pętli WSHP, co polepsza efektywność energetyczną systemu.

• Przeniesiono blok wentylatora wywiewanego za blok odzysku ciepła. Centrale wyglądają niekonwencjonalnie, bo część wywiewna jest nadwieszona nad częścią nawiewną. W ten sposób uzyskano ujemny gradient ciśnień w sekcji odzysku ciepła, co gwarantuje brak przecieku z wywiewu do nawiewu, tak charakterystycznego dla systemów z rotacyjnym odzyskiem ciepła. Źródłem chłodu są dwie zamknięte wieże wyparne stanowiące 2/3 mocy obliczeniowej obiektu.

• W garażach podziemnych zastosowano instalacje tryskaczowe oraz obligatoryjnie instalacje oddymiania. Zdecydowano się na system kanałowy i strumieniowy. Oddymianie realizowane jest w systemie kanałowym, ale z podziałem każdego z garaży na dwie strefy dymowe.

• Obiekt NZEB (Nearly-Zero Emission Building) o niskim zużyciu energii, jeden z najbardziej proekologicznych budynków w Europie.

• Certyfikat BREEAM na poziomie Excellent – z oceną 80,3%.

The Warsaw HUB

GŁÓWNY PROJEKTANT
WALDEMAR KURC, WALDEMAR DĄBROWSKI, MAŁGORZATA WIECZOŁEK, JAROSŁW DABULI
 
FIRMA
Electra M&E Polska Sp. z o.o.
 
LOKALIZACJA
Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2, 2a, 2b
 
 

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Niestandardowy tryb użytkowania – tryb pandemii, czyli zespół modyfikacji systemu wentylacji oraz przygotowanych procedur postępowania, które zostaną wprowadzone w życie w przypadku zagrożenia epidemiologicznego. Tryb ten obejmuje: zwiększenie do maksimum zakresu godzin/dni, w jakich pracuje wentylacja; zwiększenie strumienia nawiewanego powietrza; zastosowanie lamp UC w centralach wentylacyjnych; ograniczenie pracy wymienników obrotowych do okresu grzewczego oraz ich uszczelnienie; stosowanie w centralach wentylacyjnych wkładów filtracyjnych zgodnie z normą ISO 16890; ograniczenie do minimum czasu pracy urządzeń klimatyzacyjnych z recyrkulacją miejscową w pomieszczeniach.

• Piętrowy system VRF chłodzony wodą – trójrurowy z odzyskiem ciepła wykorzystujący zmienny przepływ czynnika chłodniczego. Agregaty piętrowe DVM S są chłodzone wodą technologiczną krążącą w obiegu pętli wodnej. Do chłodzenia obiegu wodnego zastosowano wieże chłodnicze otwarte. Odzysk ciepła odbywa się w układzie chłodniczym freonowym pomiędzy jednostkami wewnętrznymi VRF podłączonymi do wspólnych rozdzielaczy oraz w pętli wody technologicznej pomiędzy agregatami DVM S. W okresie grzewczym do pętli wodnej doprowadzane jest ciepło z nagrzewnic central wentylacyjnych. W okresach przejściowych w układzie wodnym następuje odzysk ciepła pomiędzy agregatami pracującymi w różnych trybach pracy. Przepływ wody przez wymienniki płytowe agregatów DVM S jest zmienny.

 

Wyróżnienia

PIOTR ŚCIEGIENKA
Eler Piotr Ściegienka
lokalizacja obiektu: Żnin,
ul. Klemensa Janickiego 19

CIEKAWE ROZWIĄZANIA

• Podstawowym i głównym założeniem było zaprojektowanie instalacji, tak aby były one widoczne i wyeksponowane. Takie założenie spowodowało potrzebę prowadzenia instalacji w określony sposób uzgadniany każdorazowo z architektem. Elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych miały podkreślać pofabryczne walory architektoniczne budynku. 

• W kuchni zaprojektowano centrale wentylacyjne z glikolowym wymiennikiem ciepła i filtrami tłuszczowymi zapewniającymi odzysk ciepła z wywiewanego powietrza z instalacji obsługujących okapy kuchenne.

• W pomieszczeniach hotelowych, biurowych, konferencyjno-wystawienniczych, a także restauracji podstawowym źródłem ogrzewania w okresie grzewczym są klimatyzatory typu VRV – systemy trójrurowe z odzyskiem ciepła zapewniające zmienny przepływ czynnika chłodniczego – freonu, R410a i R32 oraz systemy dwururowe z pompami ciepła powietrznymi. Klimatyzatory w pomieszczeniach w zależności od ich funkcji zaprojektowano w wykonaniu kasetonowym, kanałowym lub ściennym.

• System VRV wyposażony w technologię zmiennej temperatury odparowania czynnika chłodniczego (VRT) w celu osiągnięcia jak największej efektywności energetycznej, a także utrzymania najwyższego komfortu pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach. VRT pozwala na zmniejszenie zużycia energii przez system nawet do 25% w skali całego roku.

MAŁGORZATA SEWERYNIK 
Epstein Sp. z o.o.
lokalizacja obiektu: Warszawa,
ul. Perece 21

CIEKAWE ROZWIĄZANIA

• Budynek spełnia wymogi zrównoważonego budownictwa, energooszczędności, akustyki, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i komfortu użytkowników

• Powierzchnia biur jest elastyczna, a wnętrza doświetlane naturalnym światłem

• Przez otwierane panele wentylacyjne, zlokalizowane w fasadzie zewnętrznej, można wpuścić świeże powietrze. Jest to rozwiązanie unikalne w biurowcach tego typu.

• W systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zostały zastosowane ekologiczne, trwałe i bezpieczne materiały izolacyjne wykorzystujące niskowęglowe technologie redukujące emisję CO2.

• Bardzo dobra izolacja cieplna i akustyczna powoduje zatrzymanie ciepła w budynku, a użytkownicy mogą się cieszyć ciszą w centrum miasta. 

• Systemy chłodnicze w budynkach są przystosowane do konieczności pracy w czasie awarii (przy braku dostawy energii elektrycznej) i zapewniają pracę serwerowni na stałym poziomie. W tym celu agregaty chłodnicze zostały odpowiednio podzielone i zasilone z awaryjnego źródła energii elektrycznej (agregaty prądotwórcze).

• W pomieszczeniach biurowych zastosowano klimatyzację z kontrolą wilgotności. Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne, wyposażone w rotorowe wymienniki ciepła, zapewniają odzysk energii z powietrza wywiewanego.

• Do osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej przyczyniają się także systemy zarządzania budynkiem (BMS) redukujące zużycie chłodu i ciepła, a układ klimatyzacji i wentylacji powiązany został z kontrolą obecności użytkowników.

MACIEJ SACZUK
White Moose Maciej Konrad Saczuk
lokalizacja obiektu: Warszawa,
ul. Rakowiecka 21

CIEKWE ROZWIĄZANIA 

• Przewietrzanie sali koncertowej – w czasie pożaru system będzie awaryjnie służyć do przewietrzania po zakończeniu akcji pożarniczej. Dym zostanie usunięty za pomocą wentylatora – ilość powietrza wyciągowego wynosi 30 000 m3/h, czyli ok. 5,7 w/h (wentylator klasy F200 podłączony do systemu z by-passem). System wyciągowy z przepustnicami wyposażonymi w siłowniki.

• Utrzymanie parametrów powietrza wewnętrznego w sali klawesynowej – zastosowano indywidualny system regulacji parametrów powietrza wewnętrznego. Na nawiewie zastosowano elektryczną nagrzewnicę kanałową oraz nawilżacz powietrza wydajności 5 kg/h pary wodnej.

• Wentylacja kuchni poprzez sufit wentylacyjny typu GIF. Sufit działa jak wielkopowierzchniowe strefy przepływu powietrza świeżego i zużytego. Strefy nawiewne i wywiewne oddzielone są od siebie szczelnymi aluminiowymi przegrodami, a króćce wentylacyjne doprowadzane są do każdej z obsługiwanych stref. Zaprojektowano kasety wyciągowe o zwiększonej wydajności, co pozwala szybko usunąć zyski ciepła powstające w czasie obróbki żywności.

• Wentylacja foyer i podgrzewanie garażu – wentylacja łącznika między istniejącym i projektowanym budynkiem realizowana jest przez centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną wyposażoną w odzysk ciepła w postaci obrotowego wymiennika ciepła, rewersyjną chłodnicę freonową, nagrzewnicę wodną pierwotną oraz wtórną nagrzewnicę wodną na kanale wyrzutowym.

MARTA MAZGAJ, JOWITA PODRAZA, TOMASZ PUCHAŁA
Arup Polska  Sp. z o.o.
lokalizacja obiektu: Żywiec,
ul. Pola Lisickich 80

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Sala operacyjna z recyrkulacją powietrza – zastosowano nawiew za pomocą stropów nawiewnych (filtry klasy H13) o wymiarach 3,2 × 3,2 m. Prędkość nawiewu powietrza u wylotu stropu nawiewnego przyjmuje się na poziomie 0,25 m/s. Ilość powietrza wynosi około 9200 m3/h powietrza wentylacyjnego, w tym 2400 m3/h powietrza zewnętrznego i 6800 m3/h powietrza recyrkulacyjnego. Powietrze recyrkulacyjne zasysane jest z sali operacyjnej przez kratki wywiewne wyposażone w elementy zapewniające zatrzymanie zanieczyszczeń stałych do modułu recyrkulacyjnego umieszczonego w maszynowni klimatyzacyjnej zlokalizowanej ponad salami operacyjnymi. W jednostce klimatyzacyjnej powietrze jest filtrowane (filtry F7 i F8) oraz podgrzewane w zimie i ochładzane w lecie (z odwilżaniem powietrza).

• Zastosowano odzysk ciepła (wymiennik glikolowy). Wywiew powietrza z sal operacyjnych realizowany jest przez system kanałów wywiewnych zapewniający 80% ilości powietrza wywiewanego z dolnej części sali operacyjnej oraz 20% z górnej części sali.

• W mortuarium poza systemem klimatyzacyjnym zapewniającym odpowiednią temperaturę powietrza i wymaganą krotność wymian, zaprojektowano odrębne odciągi ze stołów sekcyjnych. Zastosowano stoły sekcyjne z wbudowanym odciągiem powietrza zlokalizowanym u podstaw urządzenia. W czasie pracy włączany jest nawiew z centrali nawiewnej wraz ze współpracującym wentylatorem wyrzutowym (filtry G4 i F9) kanałami podłączonymi do stołów sekcyjnych.

Nominacje

Budynek usługowo-biurowy

Maciej Saczuk
White Moose  Maciej Konrad Saczuk
Konopiska, ul. Golfowa 19

Budynek wielofunkcyjny

Piotr Pleń
Protermika Piotr Pleń Sp. j.
Lublin, ul. Berylowa 7

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich

Marek Janiszewski
Biuro Projektów Sanmed
Michniów 39

PKO Bank Polski SA - Rotunda 

Urszula Tyszka-Ryskalczyk
WSP Polska Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Marszałkowska 100/102

Siedziba Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów

Ilona Staśkiewicz, Sławomir Mirek
AMT-Projekt Sp. z o.o.
Rzeszów, ul. Krakowska 289

Stacja metra C06 Księcia Janusza

Tadeusz Jachymczyk
Buro Happold Polska Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Górczewska pomiędzy ul. Księcia Janusza a ul. Jana Olbrachta

WRÓĆ