2021

Pascal

ZNAMY LAUREATÓW VII EDYCJI NAGRODY PASCAL

Laureaci zostali ogłoszeni w czasie wydarzenia online TRENDY HVAC: KIERUNKI-WYZWANIA-PERSPEKTYWY

TRENDY HVAC

W dniu 21 maja 2021 r. odbyło się ogólnopolskie wydarzenie online TRENDY HVAC: KIERUNKI-WYZWANIA-PERSPEKTYWY. Spotkanie miało charakter naukowo-techniczny. Skierowane było do inżynierów branży HVAC, a także studentów kierunków technicznych, którzy swoją przyszłość wiążą z branżą wentylacyjno-klimatyzacyjną. Podzielone zostało na trzy panele tematyczne. W panelu KIERUNKI prelegenci opowiedzieli o aktualnych tendencjach w projektowaniu instalacji wentylacyjnych. Jednym z elementów panelu WYZWANIA był WARSZTAT  PROJEKTANTA, podczas którego czołowi projektanci z najlepszych biur projektowych zaprezentowali systemy wentylacyjne w obiektach nominowanych do nagrody PASCAL 2021. Ogłoszeni zostali także Laureaci tegorocznej edycji. Panelem PERSPEKTYWY chcieliśmy szczególnie zainteresować studentów, ponieważ  dotyczył pracy zawodowej.

Więcej informacji na stronie:  https://trendyhvac.spw.org.pl/

Jak zgłosić się do nagrody

Wybierz projekt

Wybierz projekt
z niestandardową instalacją

Wyślij zgłoszenie

Sprawdź, czy wybrany projekt spełnia kryteria zgłoszeniowe

Czekaj na Kwestonariusz

Wypełnij Kwntestionariusz zgłoszeniowy

Wypełnij Kwerstionariusz

Dokumenty prześlij
do 15 grudnia 2020 r. na adres pascal@wentylacja.org.pl

Kapituła Nagrody

Kapituła Nagrody oceni zastosowane rozwiązania
i na tej podstawie zdecyduje
o przyznaniu nominacji

Ogłoszenie Laureatów

Ogłoszenie Laureatów oraz wręcznie nagród odbędzie się
w kwietniu 2021 r.

WRÓĆ