2023

Pascal

KAPITUŁA ZAKOŃCZYŁA PRACE ZWIĄZANE Z TEGOROCZNYM WYŁONIENIEM LAUREATÓW

Ogłoszenie Laureatów nastapi 24 października.

Harmonogram kolejnej edycji

luty 2023 Termin nadsyłania Kwestionariusza zgłoszeniowego
marzec 2023 Sformułowanie przez Kapitułę dodatkowych pytań do  zespołów projektowych
marzec 2023 Termin nadesłania odpowiedzi na dodatkowe pytania
kwiecień 2023 Ogłoszenie listy Nominowanych
wrzesień/październik 2023 Warsztat projektanta - prezentacja nominowanych projektów
wrzesień/październik 2023 Ogłoszenie Laureatów i prezentacja nagrodzonych projektów

Jak zgłosić się do nagrody

Wybierz projekt
z niestandardową instalacją

Sprawdź, czy wybrany projekt spełnia kryteria zgłoszeniowe

Wypełnij Kwntestionariusz zgłoszeniowy

Dokumenty prześlij
do 17 grudnia 2021 r. na adres pascal@wentylacja.org.pl

Kapituła Nagrody oceni zastosowane rozwiązania
i na tej podstawie zdecyduje
o przyznaniu nominacji

Ogłoszenie Laureatów oraz wręcznie nagród odbędzie się
w 2022 r.

WRÓĆ