Opis instalacji – hala produkcyjna

Projektanci zostali nagrodzeni za umiejętną realizację systemów wentylacji i klimatyzacji spełniających wysokie wymagania parametrów wewnętrznych wielkokubaturowych hal przemysłowych przy zoptymalizowanych pod kątem energetycznym i eksploatacyjnym rozwiązaniach technologicznych i procesowych

Projektanci, którzy zajmują się wentylacją hal przemysłowych często stają przed bardzo nietypowymi zadaniami, w których od prawidłowego rozwiązania inżynierskiego zależy sprawny proces produkcyjny. Przy produkcji części dla przemysłu motoryzacyjnego problemem jest wszechobecna w hali mgła olejowa i emulsyjna, która przy braku wentylacji osadza się i zagraża procesowi technologicznemu.

W hali do produkcji części dla przemysłu motoryzacyjnego zastosowane rozwiązania zapewniają:
• pracę wysokosprawnych odzysków odśrodkowych i elektrostatycznych zintegrowanych z maszynami,
• pracę wentylacji mechanicznej z odpowiednią intensywnością wentylowania pochłaniającą mgłę olejową
• odpowiedni układ filtrów metalowych i działkowych w celu wyłapania maksymalnej ilości emulsji z powietrza usuwanego,
• wentylowanie hali powietrzem świeżym (dzięki zastosowaniu wysokosprawnego odzysku ciepła poprzez wymiennik glikolowy). Nawiew powietrza w ilości 420 tys. m3/h w systemie tłokowym z dwóch central wentylacyjnych realizowany jest przez 72 nawiewniki wyporowe przemysłowe o wydajności 5840 m3/h każdy. Wywiew powietrza odbywa się w systemie dwustopniowym poprzez system odciągów miejscowych po podczyszczeniu w filtrach odśrodkowych i elektrostatycznych oraz punktowo w okolicy central wentylacyjnych.

Wywiewy miejscowe zabezpieczone są przed zalewaniem kondensującej emulsji tacami ociekowymi i zebrany odciek jest magazynowany w pojemnikach do utylizacji. Wielkość strumienia wywiewnego zależy od liczby pracujących linii produkcyjnych i jest regulowany płynnie za pomocą przemienników częstotliwości.

Niestandardowo zdecydowano się na ograniczenie liczby central wentylacyjnych bez ograniczania wyliczonego strumienia powietrza wentylującego. Stosowanie central wentylacyjnych o dużych wydatkach przynosi wiele korzyści zarówno użytkowych, jak i ekonomicznych. Centrale o mniejszym wydatku mogą być zastąpione centralami o większym wydatku. Faktem jest, że to założenie często niemożliwe jest do zastosowania i zależy od specyfiki obiektu. Jednak nierzadko można spotkać się w projektach z nieuzasadnionym zawyżaniem liczby central.
Wentylacja stanowiskowa maszyn nie zawsze jest skuteczna. Odciągi miejscowe zintegrowane z maszynami usuwają przeciętnie do 70–80% zanieczyszczeń. Pozostała część zanieczyszczeń z powietrza usuwana zostaje poprzez wentylację ogólną hali. Jakość powietrza w hali zależy od sprawności i możliwości adaptacji systemu wentylacji ogólnej.

Projektant takich systemów musi zwracać uwagę na kilka aspektów:
• intensywność wymiany powietrza,
• zastosowanie odpowiedniego odzysku ciepła − o ile pozwala na to technologia,
• skonfigurowanie centrali wentylacyjnej umożliwiające wieloletnią eksploatację,
• skuteczne i możliwie laminarne rozprowadzenie powietrza w strefie przebywania,
• zastosowanie zjawiska „tłokowego”,
• zoptymalizowanie zużycia energii i wykorzystanie ciepła technologicznego,
• dostosowanie do założeń technologicznych produkcji.

Największym wyzwaniem dla projektantów wentylacji i instalacji HVAC było… właściwe i skuteczne zorganizowanie wymiany powietrza w hali produkcyjnej, z uwzględnieniem przede wszystkim technologii i jednocześnie warunków pracy ludzi. Pogodzenie wymogów technologii oraz obecnych wymagań dotyczących oszczędności energii determinowało kierunek koncepcji projektowej.
Najbardziej zadowoleni jesteśmy z pewności, że… instalacja wentylacyjna będzie dobrze działała. Wynika to z faktu, że takie samo rozwiązanie zastosowane zostało przez nas już 9 lat wcześniej w projekcie dla tego samego zakładu. Rozwiązanie sprawdziło się, co potwierdziło, że przyjęta przez nas organizacja wentylacji dla tego typu technologii jest jak najbardziej słuszna.

Łukasz Krawczyk
Katarzyna Maury – Krawczyk