Spark Budynek C

Projektanci zostali nagrodzeni za połączenie prostoty systemowej z aplikacją zaawansowanych nowoczesnych rozwiązań, spełniających wymagania systemu WELL.

 

Budynek SPARK C to jeden z trzech budynków biurowych, powstających w Warszawie u zbiegu Al. Solidarności i ul. Towarowej jako inwestycja SKANSKA Property Poland. Projektując instalacje HVAC w budynku SPARK, kładliśmy nacisk na jakość powietrza w pomieszczeniach, przy jak najmniejszym zużyciu energii i jak najmniejszych kosztach inwestycyjnych.

Założenia projektowe w zakresie funkcji systemu wentylacji klimatyzacji i chłodzenia były często ponad normatywne i nietypowe. Obiekt został poddany analizie w celu sprawdzenia jego efektywności energetycznej. W stworzonym modelu energetycznym porównano budynek projektowany z bazowym, o tej samej geometrii, ale o współczynnikach przyjętych na podstawie wymagań ASHRAE. Analiza ta pokazała, że przy zastosowanych urządzeniach w budynku SPARK C zużycie energii jest o 29% niższe niż w budynku bazowym (referencyjnym). Powietrze wentylacyjne przygotowywane jest w 4 centralach nawiewnych (1 nawiewno-wywiewnej) oraz usuwane przez 8 central wywiewnych. Każda z central nawiewnych wyposażona jest w nawilżacz adiabatyczny, z każdej centrali zaprojektowano odzysk glikolowy. W centralach wentylacyjnych, nawiewających świeże powietrze do powierzchni biurowych, zastosowano filtry klasy F7, co skutecznie zabezpiecza osoby przebywające w budynku przed smogiem miejskim. Centrale wentylacyjne dobrano na bardzo niskie prędkości powietrza w centrali, co pozwoliło znacznie ograniczyć spręż urządzeń. Dodatkową korzyścią takiego doboru urządzeń było obniżenie poziomu hałasu emitowanego przez urządzenie i w wyniku tego usunięcie zbędnych tłumików hałasu. Centrale zostały wyposażone w kompletny układ automatycznej regulacji i sterowania. Silniki wentylatorów dobrano w klasie IE3 lub IE4, co pozwala na płynną regulację wydajności urządzeń. Czujniki ciśnienia zamontowane w kanałach wentylacyjnych kontrolują ciśnienie i optymalizują pracę central. To rozwiązanie dostosowuje wydajność central do aktualnego zapotrzebowania na świeże powietrze. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenia pracują z optymalną wydajnością.

Sieć kanałów wentylacyjnych pracuje na niskich spadkach ciśnienia, co razem z niskimi spadkami w urządzeniach pozwoliło na ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez silniki wentylatorów.

W przestrzeni biurowej oraz w salach konferencyjnych założono 40 m3/h na osobę, z możliwością zwiększenia do 48 m3/h, co znacznie przekracza wymagania obowiązujące w Polsce. W budynku zastosowano system czujników CO2, temperatury, wilgotności oraz czujniki przepływu, w celu zoptymalizowania pracy urządzeń i dostarczenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza.

Aby zapewnić odpowiednią temperaturę w przestrzeni biurowej, zaprojektowano belki chłodzące oraz grzejniki stojące wzdłuż fasady. Latem założono temperaturę 24°C, zimą 21°C. Jeden sterownik obsługuje 4 belki i 4 grzejniki, koordynując pracę w ten sposób, aby nigdy nie doszło do ogrzewania i chłodzenia jednocześnie.

Każda kondygnacja została wirtualnie podzielona na ćwiartki. W pomieszczeniach kuchenek dla każdego z czterech najemców zaprojektowano 250 m3/h. Również pomieszczenie ksero ma założoną zwiększoną ilość powietrza 150 m3/h na każdego najemcę. Zarówno kuchenki, jak i kopiarki na przestrzeni najmu mają osobne piony wywiewne.

W holu wejściowym budynku założono temperaturę – latem maks. 25°C, zimą 21°C. Temperaturę tę zapewnia ogrzewanie/chłodzenie podłogowe, w celu zwiększenia komfortu najemców oraz obsługi budynku. Chłodzenie wspomagane jest przez klimakonwektory umieszczone w przestrzeni sufitu podwieszonego, a ogrzewanie poprzez grzejniki kanałowe oraz kurtynę powietrzną w wejściowych drzwiach obrotowych.

Zużyte powietrze z przestrzeni biurowej usuwane jest z pomieszczeń za pomocą wentylatorów wywiewnych do garażu. Powietrze to zostaje wykorzystywane do wentylacji garażu oraz pomieszczeń technicznych na kondygnacjach podziemnych. Takie rozwiązanie pozwoliło na poprawienie komfortu użytkowników poprzez zapewnienie dodatniej temperatury w parkingu, jak również znacznie ograniczyło ilość powietrza wentylacyjnego
zużywanego przez budynek.

Zaprojektowano układ tzw. free-coolingu, który pokrywa zapotrzebowanie na ciepło dla wentylacji w okresach przejściowych oraz jest źródłem chłodu dla instalacji belek chłodniczych. Poszczególne obiegi instalacji zostały zaprojektowane tak, aby spadki ciśnienia podczas przepływu nie przekraczały 120 Pa na metr. Zoptymalizowano układy pompowe, a co za tym idzie – zmniejszono zużycie energii elektrycznej przez pompy.

Budynek SPARK C ubiega się o certyfikat LEED na najwyższym poziomie – Platinium, jako potwierdzenie wysokiej jakości środowiska wewnętrznego oraz niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną. Powierzchnia biurowa firmy Skanska Property w budynku SPARK poddana jest również certyfikacji WELL Building Standard.

 

Największym wyzwaniem w tym projekcie było dla mnie znalezienie optymalnego rozwiązania dla pomieszczeń technicznych i szachtów w budynku o bardzo wymagającej geometrii. Zaproponowany układ musiał spełniać wymagania łatwego dostępu serwisowego.

Najbardziej zadowolony jestem ze współpracy całego zespołu projektowo-realizacyjnego. Atmosfera współpracy bardzo pomagała podczas poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Nową umiejętnością, której nauczyłem się w trakcie pracy nad tym zadaniem jest wiedza o wręcz nieograniczonych możliwościach narzędzi BIM, które pozwalają na usprawnianie procesu projektowego oraz realizacyjnego.