Opis instalacji

ZA BRAMKĄ
Projektanci zostali nagrodzeni za umiejętną realizację systemów wentylacji i klimatyzacji zapewniających dużą elastyczność i możliwość rozbudowy przy jednoczesnym spełnieniu wymagań klasy A dla budynków biurowych i niskich kosztach eksploatacyjnych.

 

Budynek usługowo-biurowy „Za Bramką” powstał w ścisłej zabudowie Starego Rynku w Poznaniu, spełniając standardy biurowca klasy A. Inwestycja łączy w sobie wiele funkcji, rozbudowaną biurową oraz usługową – o charakterze gastronomicznym, rozmieszczone na czterech kondygnacjach nadziemnych, a także parking podziemny zlokalizowany na trzech kondygnacjach oraz na części parteru. Wnosi dużo świeżości w istniejące otoczenie, jednocześnie nie burząc charakteru i klimatu staromiejskiego.
W stosunkowo niewielkich przestrzeniach sufitów podwieszanych ograniczonych obniżeniami konstrukcyjnymi od strony fasad szklanych zostały wkomponowane i rozmieszczone kanały wentylacyjne, elementy nawiewne, wywiewne, klimatyzatory kanałowe z układem rur freonowych systemu VRV. Zaopatrują one części biurowe w świeże nawilżone powietrze i usuwają zużyte oraz realizują proces klimatyzacji komfortu. Trudność była tym większa, że zastosowano na osobę ilość powietrza w komfortowej ilości tj. 50 m3/h, przez co wielkość kanałów na danej powierzchni była znaczna.

Zaprojektowano centrale firmy Swegon, wyposażone w wymienniki rotacyjne z odzyskiem ciepła na poziomie ponad 80%. Został zastosowany system VAV ze zmiennym przepływem powietrza w zależności od stężenia CO2, z wykorzystaniem regulatorów stałego i zmiennego przepływu, system strefowego nawilżania powietrza zapewniający 40% wilgotności w pomieszczeniach. Komfort wewnętrzny zakłada również określone warunki akustyczne w pomieszczeniach. Spełniono rygorystyczne wymogi, zakładające maksymalny poziom hałasu w przestrzeniach wymagających pracy skupionej na poziomie 35 dB. Osiągnięto to między innymi dzięki zastosowaniu kanałów wentylacyjnych z wełny szklanej, które działają praktycznie jak tłumiki. Dodatkowo skrzynki rozprężne przy nawiewnikach szczelinowych, które zastosowano jako elementy bezpośredniego nawiewu powietrza do pomieszczeń, zaprojektowano jako wygłuszone od wewnątrz.

Budynek wyposażono w instalację klimatyzacji z odzyskiem ciepła z wykorzystaniem systemu VRV HR firmy Daikin, IV generacji, który pozwala na oszczędności energii ok. 30% z uwagi na zmienną temperaturę odparowania czynnika chłodniczego (dane producenta). Temperatura odparowania jest dostosowywana w zależności od bieżącego zapotrzebowania. System jest inteligentny, 3-rurowy, z jednostkami wewnętrznymi kanałowymi. Odcinki między klimatyzatorem a wymiennikiem i nawiewnikiem również są wykonane z wełny szklanej.


Jako jednostki zewnętrzne zastosowano agregaty skraplające chłodzone wodą. Zaprojektowano system wody technologicznej będącej roztworem 40% glikolu propylenowego jako źródła pośredniego dla układu klimatyzacji. Bezpośrednim źródłem chłodu są zamknięte wieże chłodnicze zlokalizowane na dachu. Wieże pracują w układzie kaskadowym z przesunięciem punktu załączania i wyłączania urządzenia w funkcji temperatury wody niskotemperaturowej. Źródłem ciepła jest węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci. System pracuje według zadanych parametrów. Pętla wody technologicznej jest rozwiązaniem, które pozwala uniezależnić cały system od zmian warunków atmosferycznych.
Każda jednostka wewnętrzna może grzać lub chłodzić w zależności od potrzeb w danym pomieszczeniu. Decyzja zapada w jednostkach rozdzielaczowych BS, które oprócz standardowego rozdziału instalacji pełnią funkcję decyzyjną co do grzania lub chłodzenia. Do rozdzielaczy z agregatów zewnętrznych doprowadzany jest system 3-rurowy, wyprowadzany jest układ 2-rurowy do jednostek wewnętrznych.

Dodatkowo liczba klimatyzatorów została zaprojektowana optymalnie do zaproponowanego podziału aranżacyjnego i w sposób umożliwiający jego elastyczną zmianę w zależności od potrzeb potencjalnego najemcy. Ponadto dobrano rozdzielacze BS z rezerwowymi wejściami w sytuacji zmiany liczby klimatyzatorów w obrębie danego pomieszczenia przy zmianie aranżacji.

Dodatkowo w pomieszczeniach, w których przewidziane jest otwieranie okien (strefy biur), system klimatyzacji doposażono w płytki sterujące. Płytka ta odbiera sygnał z kontaktrona okiennego, który generuje sygnał „otwarty” i wyłącza najbliższą jednostkę klimatyzatora.

Przestrzeń parkingu została objęta systemem oddymiania i wentylacji bytowej strumieniowej. Instalacja oddymiania wykorzystuje dwa układy wentylatorów dachowych – po dwa na układ – oraz wentylatorów strumieniowych typu jet na przestrzeniach parkingów. Wentylatory pracują w układzie rewersyjnym, w funkcji wywiewnej i częściowo nawiewnej. Z uwagi na lokalizację budynku w centrum, wśród zabudowy, trudno było znaleźć miejsce na dodatkowy nawiew kompensacyjny. Udało się wypracować rozwiązanie czerpni trójkątnych dachowych zlokalizowanych na tyłach budynku nad garażem – poziomem 0.

 

Największym wyzwaniem dla projektanta wentylacji i instalacji HVAC były… liczne rygory – akustyczne czy ograniczenia przestrzeni z zachowaniem pełnego komfortu dla użytkownika. Staraliśmy się zaprojektować podział budynku na moduły funkcjonalne, odpowiednio elastyczne, w zależności od potrzeb przyszłego najemcy, niezależnie od tego, czy zajmie on pół, czy całe piętro. Wyzwaniem była również organizacja dachu, ponieważ na nim zlokalizowano sporo urządzeń instalacji. Bardzo ważne były tutaj względy akustyczne, z uwagi na bliskie sąsiedztwo innych budynków. Zgodnie z oczekiwaniem konserwatora zabytków urządzenia na dachu nie mogły być widoczne ani z poziomu ulicy, ani z okien sąsiednich budynków. Została więc wykonana specjalna zabudowa akustyczna, estetyczna maskownica. Dzięki temu spełniliśmy wszystkie parametry akustyczne.
Najbardziej zadowolona jestem z tego, że… udało się zrealizować wymagania stawiane instalacji dotyczące komfortu cieplnego i akustycznego w pomieszczeniach dla tego typu budynku w trudnej lokalizacji. Dobra współpraca z biurem architektonicznym pozwoliła na rozlokowanie kanałów i nawiewników szczelinowych oraz klimatyzatorów w stosunkowo niewielkich przestrzeniach sufitów podwieszanych. Ponadto udało się zrealizować rozwiązania projektowe energooszczędne oraz zastosować urządzenia o wysokich sprawnościach energetycznych, uzyskując oczekiwane efekty w postaci oszczędności energii.

 

Iwona Woźniak

PERFECTA