2019

Pascal

Harmonogram

   
15.11 2018 Termin nadsyłania Kwestionariuszy zgłoszeniowych.
11.01 2019 Sformułowanie przez Kapitułę i przekazanie Zgłaszającym dodatkowych pytań do  zespołów projektowych
25.01 2019 Termin nadesłania odpowiedzi na dodatkowe pytania
04.02 2019 Ogłoszenie listy Nominowanych
05.03 2019 Warsztatu projektanta - prezentacja nominowanych projektów na Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2019
05.03 2019 Gala Branżowa – ogłoszenie Laureatów i prezentacja nagrodzonych projektów, Warszawa.

Jak zgłosić się do nagrody

Wybierz projekt

Wybierz projekt
z niestandardową instalacją wentylacji, klimatyzacji
i chłodzenia

Wyślij zgłoszenie

Wypełnij Zgłoszenie wstępne
i prześlij je na adres pascal@wentylacja.org.pl

Czekaj na Kwestonariusz

Wypełnij Kwntestionariusz zgłoszeniowy i prześlij je na adres pascal@weylacja.org.pl

Wypełnij Kwerstionariusz

Oryginał dokumentów prześlij
do 15 listopada 2018 r. na adres Organizatora

Kapituła Nagrody

Kapituła Nagrody oceni zastosowane rozwiązania
i na tej podstawie zdecyduje
o przyznaniu nominacji

Ogłoszenie Laureatów

Ogłoszenie Laureatów oraz wręcznie nagród odbędzie się
5 marca 2019 r. w Warszawie

WRÓĆ