2019

Pascal

kapituła wybrała Laureatów

Znamy nazwiska projektantów nominowanych do V Edycji Nagrody. Lauretaów poznaliśmy 5 marca w czasie uroczytej Gali Branżowej.

Jak zgłosić się do nagrody

Wybierz projekt

Wybierz projekt
z niestandardową instalacją wentylacji, klimatyzacji
i chłodzenia

Wyślij zgłoszenie

Wypełnij Zgłoszenie wstępne
i prześlij je na adres pascal@wentylacja.org.pl

Czekaj na Kwestonariusz

Wypełnij Kwntestionariusz zgłoszeniowy i prześlij je na adres pascal@weylacja.org.pl

Wypełnij Kwerstionariusz

Oryginał dokumentów prześlij
do 15 listopada 2018 r. na adres Organizatora

Kapituła Nagrody

Kapituła Nagrody oceni zastosowane rozwiązania
i na tej podstawie zdecyduje
o przyznaniu nominacji

Ogłoszenie Laureatów

Ogłoszenie Laureatów oraz wręcznie nagród odbędzie się
5 marca 2019 r. w Warszawie

WRÓĆ