2022

Pascal

MOŻNA JUŻ ZGŁASZAĆ PROJEKTY DO VIII EDYCJI NAGRODY PASCAL

Projekty z niestandardowo wykonaną instalacją wentylacji i klimatyzacji muszą być oddane do użytku w 2020-2021 r. i usytuowane na terenie Polski

Harmonogram

grudzień 2021 Termin nadsyłania Kwestionariusza zgłoszeniowego
styczeń 2022 Sformułowanie przez Kapitułę dodatkowych pytań do  zespołów projektowych
styczeń 2022 Termin nadesłania odpowiedzi na dodatkowe pytania
luty 2022 Ogłoszenie listy Nominowanych
marzec 2022 Warsztat projektanta - prezentacja nominowanych projektów
marzec 2022 Ogłoszenie Laureatów i prezentacja nagrodzonych projektów

Jak zgłosić się do nagrody

Wybierz projekt

Wybierz projekt
z niestandardową instalacją

Wyślij zgłoszenie

Sprawdź, czy wybrany projekt spełnia kryteria zgłoszeniowe

Czekaj na Kwestonariusz

Wypełnij Kwntestionariusz zgłoszeniowy

Wypełnij Kwerstionariusz

Dokumenty prześlij
do 17 grudnia 2021 r. na adres pascal@wentylacja.org.pl

Kapituła Nagrody

Kapituła Nagrody oceni zastosowane rozwiązania
i na tej podstawie zdecyduje
o przyznaniu nominacji

Ogłoszenie Laureatów

Ogłoszenie Laureatów oraz wręcznie nagród odbędzie się
w 2022 r.

WRÓĆ