2021

Pascal

zapraszamy do VII edycji

Można już przesyłać zgłoszenia
do Nagrody PASCAL 2021

Harmonogram

7

grudzień 2020 Termin nadsyłania Kwestionariusza zgłoszeniowego
styczeń 2021 Sformułowanie przez Kapitułę dodatkowych pytań do  zespołów projektowych
styczeń 2020 Termin nadesłania odpowiedzi na dodatkowe pytania
luty
2021
Ogłoszenie listy Nominowanych
marzec 2021 Warsztat projektanta - prezentacja nominowanych projektów na Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2020
marzec 2021 Ogłoszenie Laureatów i prezentacja nagrodzonych projektów

Jak zgłosić się do nagrody

Wybierz projekt

Wybierz projekt
z niestandardową instalacją

Wyślij zgłoszenie

Sprawdź, czy wybrany projekt spełnia kryteria zgłoszeniowe

Czekaj na Kwestonariusz

Wypełnij Kwntestionariusz zgłoszeniowy

Wypełnij Kwerstionariusz

Dokumenty prześlij
do 15 grudnia 2020 r. na adres pascal@wentylacja.org.pl

Kapituła Nagrody

Kapituła Nagrody oceni zastosowane rozwiązania
i na tej podstawie zdecyduje
o przyznaniu nominacji

Ogłoszenie Laureatów

Ogłoszenie Laureatów oraz wręcznie nagród odbędzie się
w marcu 2021 r.

WRÓĆ