2020

Pascal

Trwają obrady kapituły

Lauretaów poznamy 3 marca 2020 w czasie uroczytej Gali Branżowej.

Harmonogram

7

15.11 2019 Termin nadsyłania Kwestionariusza zgłoszeniowego
17.01 2020 Sformułowanie przez Kapitułę dodatkowych pytań do  zespołów projektowych
24.01 2020 Termin nadesłania odpowiedzi na dodatkowe pytania
03.02 2020 Ogłoszenie listy Nominowanych
03.03 2020 Warsztat projektanta - prezentacja nominowanych projektów na Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2020
03.03 2020 Gala Branżowa – ogłoszenie Laureatów i prezentacja nagrodzonych projektów

Jak zgłosić się do nagrody

Wybierz projekt

Wybierz projekt
z niestandardową instalacją

Wyślij zgłoszenie

Sprawdź, czy wybrany projekt spełnia kryteria zgłoszeniowe

Czekaj na Kwestonariusz

Wypełnij Kwntestionariusz zgłoszeniowy

Wypełnij Kwerstionariusz

Oryginał dokumentów prześlij
do 15 listopada 2019 r. na adres Organizatora

Kapituła Nagrody

Kapituła Nagrody oceni zastosowane rozwiązania
i na tej podstawie zdecyduje
o przyznaniu nominacji

Ogłoszenie Laureatów

Ogłoszenie Laureatów oraz wręcznie nagród odbędzie się
3 marca 2020 r. w Warszawie

WRÓĆ