Edycja 2023

Nagrody główne

Biurowiec KTW

GŁÓWNY PROJEKTANT
RADOSŁAW RADZIECKI
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Łukasz Gregorczyk, Włodzimierz Kowalski, Jarosław Brożek, Michał Dyka
FIRMA
CeGroup
LOKALIZACJA
Katowice, al. Walentego Roździeńskiego 1

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

Centrale wentylacyjne dobrano jako niskooporowe. Osiągnięto to poprzez zwiększenie gabarytów central. Dzięki temu prędkość przepływu powietrza wynosi mniej niżej 2 m/s.

• Zastosowano dwustopniowy free-coolingu. Pierwszy stopień to system preheatingu polegający na odzysku ciepła z powierzchni najmu i wykorzystaniu tego ciepła do wstępnego podgrzewu powietrza w centralach wentylacyjnych. Drugim stopniem jest chłodzenie z wykorzystaniem osobnego dry-coolera. Dzięki temu chłodzenie budynku przy temperaturze zewnętrznej poniżej 12°C odbywa się bez użycia agregatów wody lodowej.

• Zastosowano nawilżanie adiabatyczne realizowane za pomocą nawilżaczy wodnych niskociśnieniowych, które w odróżnieniu od tradycyjnych nawilżaczy parowych zużywają kilkukrotnie mniej energii elektrycznej.

• Zaprojektowano system odzysku ciepła z agregatów wody lodowej, działający podczas osuszania i dający ciepło do nagrzewnic wtórnych używanych podczas osuszania.

• Zastosowano chłodzenie adiabatyczne. Dzięki temu centrale wentylacyjne chłodzą powietrze wyłącznie za pomocą niewielkiej ilości wody wodociągowej i nie korzystają z agregatów wody lodowej.

• Zaprojektowano regulatory VAV na króćcach kanałów wentylacyjnych wychodzących z szachtu do najemców. Dzięki temu można realizować scenariusze obniżenia ilości powietrza w okresach zmniejszonego użytkowania budynku.

• Zaprojektowano regulatory VAV sterowane czujnikiem CO2 w salach konferencyjnych, co pozwala oszczędzać energię w okresach, kiedy sale konferencyjne są nieużywane bądź używane w niewielkim stopniu.

• Dzięki rozbudowanemu systemowi BMS przez rok po oddaniu budynku do użytkowania obserwowano pracę instalacji i optymalizowano nastawy urządzeń. BMS monitoruje i steruje pracą każdego z najmniejszych elementów mechanicznych (od zaworów po regulatory VAV). Dzięki temu budynek pracuje zgodnie z założeniami projektowymi.

• Zastosowano rozwiązania energooszczędne rzadko spotkane w typowych realizacjach deweloperskich, co pozwoliło otrzymać certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, a także w rzeczywisty i zmierzony sposób osiągnąć oszczędność energii.

Biurowiec Varso Tower

GŁÓWNY PROJEKTANT
JAROSŁAW KUJAWA, KRZYSZTOF STASZEWSKI
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Kinga Mąka, Maciej Batory
FIRMA
Buro Happold Polska Sp. z o.o.
LOKALIZACJA
Warszawa, ul. Chmielna 69

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

W centralach wentylacyjnych obsługujących biura zastosowano dwustopniowy odzysk ciepła: pierwszy stopień glikolowy skojarzony z wywiewem z kuchenek piętrowych i toalet, drugi rotorowy. To pozwala na odzyskanie ciepła z technologicznych układów wyciągowych oraz zredukowanie całkowitego zapotrzebowania na energię budynku.

• Na wszystkich kondygnacjach biurowych na wyjściach z szachtów zainstalowano przepustnice z napędem umożliwiające zdalne odcięcie kondygnacji, które nie są użytkowane, co w połączeniu z centralami wentylacyjnymi z płynną regulacją wydajności prowadzi do redukcji wydatku i zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

• Centrale nawiewne dostarczające powietrze do biur są wyposażone w nawilżacze adiabatyczne. Do odparowania wody wykorzystano tańszą energię z sieci ciepłowniczej zamiast elektrycznej.

• Zaprojektowano system samobalansujący (bez ręcznych przepustnic) z wykorzystaniem małych regulatorów CAV na podejściach do nawiewników oraz wtórne wykorzystanie powietrza wywiewanego z biur do wentylacji pomieszczeń technicznych na kondygnacjach podziemnych oraz do wentylacji garażu. Wykorzystano czujniki CO2 do regulowania strumienia nawiewanego i wywiewanego powietrza biur.

• Pomieszczenia z transformatorami są wentylowane i chłodzone powietrzem zewnętrznym. W holu wejściowym zaprojektowano nadciśnienie, aby ograniczyć wpływ środowiska zewnętrznego na jakość powietrza wewnątrz.

• Umożliwiono chłodzenie pasywne nocą przez otwieranie paneli wentylacyjnych w fasadzie budynku, sterowane z poziomu BMS.

• Zapewniono możliwość usunięcia zysków ciepła od nasłonecznienia w przeszklonym szybie wind ekspresowych od poziomu 0 do +47 przez wywołanie efektu kominowego poprzez otwieranie szklanej ściany szybu w dolnej i górnej strefie, a w windach widokowych od poziomu +45 do +53 przez wtórne wykorzystanie powietrza wywiewanego z obszaru restauracji, sterowane z poziomu BMS.

• Podgrzew ciepłej wody użytkowej na potrzeby restauracji za pomocą pompy ciepła wpiętej w obieg skraplaczy agregatów chłodniczych.

• Zaprojektowano instalacje wody lodowej, która w okresie przejściowym i zimą ma możliwość pracy w trybie free-coolingu z pominięciem agregatów wody lodowej.

• Wieże chłodnicze zlokalizowane na kondygnacji +52 zostały całkowicie ukryte w kubaturze budynku. Wymagało to zaprojektowania odpowiedniej powierzchni i przezierności fasady po stronie czerpnej i wyrzutowej wież.

 

Tunel S2

GŁÓWNY PROJEKTANT
SEBASTIAN BARTOŚ WEBUILD S.P.A, MICHELE BERTULLO, NICOLO FAGGIONI
IMGECO S.R.I., WOJCIECH WĘGRZYŃSKI ITB
FIRMA
WEBUILD S.P.A,
LOKALIZACJA
Warszawa, dzielnica Ursynów

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Zaprojektowano wentylację poprzeczną w najdłuższym obecnie tunelu drogowym w Polsce (maj 2023).

• Pomimo zastosowania koncepcji oddymiania poprzecznego system wyposażono w dodatkowe wentylatory strumieniowe, których pracę zaprogramowano tak, by pokonać napór i oddziaływanie wiatru na portale tunelu i zoptymalizować bilans powietrza dopływającego do strefy oddymianej z dwóch krańców tunelu.

• Kolejnym wyróżnikiem jest wykonanie dwóch niemal symetrycznie rozmieszczonych wentylatorni oraz umieszczenie kanałów oddymiania i nawiewu powietrza pomiędzy nawami tunelu (nie powyżej lub poniżej jak w typowych rozwiązaniach). Jest to nietypowe rozwiązanie, pozwalające znacząco zmniejszyć koszty budowy systemu wentylacji poprzecznej. Lokalizacja kanałów wyciągu i nawiewu wpływa bowiem na głębokość wykopu, a to z kolei na ogrom prac ziemnych w obszarze budowy.

• System wentylacji poprzecznej, stanowiący funkcjonalną i efektywnie działającą całość, został uzupełniony o instalację rewersyjnych wentylatorów strumieniowych zlokalizowanych na stropie tunelu w celu kontrolowania prędkości występującego wzdłużnego przepływu powietrza w tunelu, oraz aby nie pozwolić na wydostanie się zanieczyszczeniom z tunelu przez portale, zgodnie z Decyzją Środowiskową.

• System wentylacji tunelu jest jednocześnie systemem oddymiania, jak i systemem wentylacji sanitarnej. Wentylacja mechaniczna jest kontrolowana i uruchamiana w zależności od pomierzonych najistotniejszych zanieczyszczeń (pomiar widzialności wraz z pomiarem CO i NO) tak, by zoptymalizować wykorzystanie całego systemu. System wentylacji jest sterowany zgodnie z natężeniem ruchu (prędkością poruszania się pojazdów) oraz zagęszczeniem i rodzajem pojazdów.

 

 

 

 

Wyróżnienia

GRZEGORZ KALICKI
Małgorzata Różycka, Katarzyna Skarbek, Piotr Szczęsny ALTERCRAFT
lokalizacja obiektu: Kraków, ul. Czerwone Maki 98

CIEKAWE ROZWIĄZANIA

• Woda demineralizowana jako medium w instalacji chłodzenia. Woda demi nie przewodzi prądu elektrycznego, więc może bezpośrednio chłodzić urządzenia pod napięciem. Takie rozwiązanie wymaga jednak ciągłego monitorowania jej parametrów. Poza przewodnością elektryczną badane jest natlenienie, kwasowość oraz inne istotne parametry. Każdy obieg ma własną linię diagnostyczną, a całość zestawiona jest w konsoli diagnostyki.

• Precyzyjny układ kilkustopniowej regulacji temperatury wody w instalacji. Pierwszym etapem jest zbiornik buforowy umieszczony przy agregatach, drugim – zawory regulujące wymienniki ciepła w funkcji temperatury po stronie wtórnej, kolejnym – stabilizacja temperatury w zbiorniku buforowym
zasilającym w obiegu wody demi. Stabilizacja temperatury realizowana poprzez falowniki pomp i stały upust wody między buforami. Ostatnim elementem są precyzyjne zawory pneumatyczne 3-drogowe, szybko reagujące na zmianę temperatury.

• Stabilizacja temperatury, ciśnień i przepływów po stronie wody demi. Pomiędzy rozdzielaczem głównym, a głównymi pompami wymienników zaprojektowano
sprzęgło hydrauliczne, a także układ dwóch zbiorników buforowych połączonych by-passem. Pierwszy zbiornik ma nieosiowy wlot i wylot, co zapewnia lokalne zawirowanie wody zasilającej. Na by-passie zaprojektowano przepływomierz, który steruje falownikami pomp wymienników – zapewniony
jest stały przepływ w ilości około10%przepływu sumarycznego, a to z kolei zabezpiecza przed ewentualnym przepływem zwrotnym. W zbiorniku drugim woda się miesza – łączy się woda powrotna z obiegów chłodniczych, z odzysku ciepła oraz z by-passu z zasilania. Plan modernizacyjny wprowadził
zasadę regulacji ilościowej, czyli pracy ze zmiennymi przepływami w pętlach regulacyjnych. Zastosowano regulację przepływów zależnie do obiegów.

• Redukcja efektu rozwarstwienia wody o różnej temperaturze w zbiorniku buforowym przy agregatach wody lodowej – zjawisko polega na tym, że woda w buforze nie miesza się całkowicie, a bufor nie magazynuje tyle chłodnej wody, ile by mógł. Wdrożono modyfikację polegającą na specyficznym sposobie ładowania i rozładowywania bufora. Całość sterowana jest falownikami na pompach w agregacie, zależnie od temperatury wody chłodzącej.

 

MAREK SKORUPA
Michał Kępa, Magda Leszczewicz, Łukasz Rakowski ARUP Sp. z o.o. 

lokalizacja obiektu: Warszawa, ul. Wolska 168

CIEKAWE ROZWIĄZANIA

• Największym wyzwaniem było wprowadzenie takich rozwiązań instalacyjnych, które uda się skoordynować z wizją architektoniczną surowego wykończenia, bez widocznych instalacji przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu zwiedzającym i eksponatom muzealnym.
W tym celu wprowadzono szereg rozwiązań:
· dystrybucja wszystkich instalacji w podłodze podniesionej z zapewnieniem wymaganych dostępów,
· pionowe odcinki instalacji prowadzone w specjalnie przygotowanych wnękach wewnątrz ścian,
· żadnych elementów instalacyjnych zlokalizowanych na dachu, na fasadzie ani w przestrzeni wokół budynku, wszystko zostało ukryte w elementach architektoniczno-konstrukcyjnych,
· czerpnie i wyrzutnie zlokalizowane w przestrzeni pod lekkim dachem, zintegrowane z elementami architektoniczno-konstrukcyjnymi,
· system chłodzenia złożony ze skraplaczy central wentylacyjnych oraz jednostek zewnętrznych układu VRV – urządzenia zlokalizowano w specjalnie skonstruowanym pomieszczeniu narożnym, aby działały właściwie, w pomieszczeniu zaprojektowano szczeliny pionowe w ścianach oraz otwory w stropie oraz zastosowano specjalny układ ścianek wewnętrznych rozdzielających, dzięki temu udało się wydzielić strefę ciepłą i strefę zimną, a strumienie powietrza po stronie ssawnej i tłocznej się nie mieszają,
· w „ścieżce wyciszenia” oraz sali edukacyjnej zaprojektowano specjalne wnęki grzejnikowe w podłodze podniesionej, kratki nad grzejnikiem w podłodze podniesionej wykonanej z płyt betonowych były zrobione na zamówienie z identycznego materiału, z jakiego zrobiono podłogę, zsynchronizowane z całym układem podłogi i wąskich szczelin okiennych, z zachowaniem wymaganej ażurowości.

• Zaprojektowano elastyczny i wydajny system chłodzenia w sali ekspozycyjnej – charakter funkcjonowania budynku zakłada jego zmienne wykorzystanie w czasie, dlatego przyjęto system elastyczny, dynamicznie reagujący na zmieniające się obciążenie chłodnicze. Zaprojektowano system klimatyzacji zmiennoprzepływowej dodatkowo sterowanej czujnikami CO2, tak by ilość powietrza nawiewanego
odpowiadała zmieniającej się liczbie osób w obiekcie, jednocześnie redukując zużycie energii.

MAŁGORZATA SEWERYNIK, PAWEŁ JANNASZ
EPSTEIN Sp. z o. o.

lokalizacja obiektu: Warszawa, ul Senatorska 18, 18a, 18 b

CIEKWE ROZWIĄZANIA 

• Energooszczędność – wszystkie systemy wentylacji i klimatyzacji zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wysokich odzysków ciepła. Nowe centrale wentylacyjne spełniają również aktualne wymogi współczynników SFP i hałasu.

• Zwiększono ilość powietrza świeżego o 30% w stosunku do stanu sprzed modernizacji, przy jednoczesnym zachowaniu powierzchni technicznej oraz szachtów instalacyjnych

• Zapewniono ponadnormatywną ilość uzdatnionego świeżego powietrza oraz właściwe warunki zdrowotne, dostępności, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Powierzchnia biur jest elastyczna i dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

• Wyrzut powietrza z biur do garaży, bez konieczności dogrzewania go w okresach przejściowych.

• Zmodernizowano system wentylacji pożarowej Atrium; zaprojektowano oddymianie mechaniczne wraz z kompensacją; wykonano
symulacje CFD.

• Zmodernizowano istniejące systemy oddymiania garaży, wymieniono wentylatory oddymiające, dodatkowe punkty kompensacyjne, wymieniono wszystkie klapy p.poż, wykonano symulacje CFD.

• Zmodernizowano wentylację pożarową klatek schodowych.

• Wykonano modernizację instalacji co, ciepła technologicznego oraz instalacji wody lodowej wraz z modernizacją źródeł chłodu oraz nowymi węzłami cieplnymi. Zmniejszenie mocy cieplnej obiegów ct wynika z zastosowania odzysków ciepła, skorygowania strat ciepła w obiektach oraz zaprojektowania węzłów ciepła z układami automatycznej regulacji. Pełna automatyka węzłów cieplnych ze sterownikiem
w funkcji temperatury zewnętrznej i temperatury zasilania ze zmiennym odbiorem ciepła.

• Systemy chłodnicze zaprojektowano jako nowe zmienno-przepływowe. Wykorzystanie funkcji free-coolingu (wymiennik na obejściu agregatu) w każdym budynku daje dużą oszczędność w poborze energii elektrycznej.

• Sterowanie ciepłem i chłodem w strefach funkcjonalnych, z możliwością kontroli i sterowania za pomocą systemu BMS.

 

TOMASZ SZTABOWSKI (wentylacja),
ALICJA LISIECKA (klimatyzacja),
ROBERT MAZUREK (koordynator projektu)
GRUPA MSP
  Sp. z o.o.

lokalizacja obiektu: Grodzisk Mazowiecki, ul. Chrzanowska 5

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Budynek podzielono na halę produkcyjną, część biurową, laboratorium, magazyn oraz część techniczną. Każda z tych części została wyposażona w indywidualne systemy wentylacyjne. W hali produkcyjnej przewidziano dwie centrale wentylacyjne po 40 000 m3/h. Do części biurowej zaprojektowano dwie niezależne centrale wentylacyjne. Przyjęte ilości powietrza do pomieszczeń: 7 l/s na osobę i dodatkowo 1,4 l/s na m2.

• Zaprojektowano bardzo skomplikowany układ maszynowni grzewczo-chłodniczej pod względem hydraulicznym, regulacyjnym i AKPiA, kilkanaście źródeł chłodu i ciepła pracujących w kaskadzie w zależności od zapotrzebowania i pory roku i kilkaset urządzeń, elementów armatury i regulacji. Zastosowano bardzo skomplikowany algorytm działania.

• Zaprojektowano ogrzewanie i chłodzenie hali produkcyjnej powietrzem wentylacyjnym.

• Centrale wentylacyjne hali (40 000 m3 każda) połączono ze sobą kanałami wywiewnymi. Do odpowiedniej regulacji zastosowano przepustnice na trójnikach. W okresie przejściowym, gdy straty i zyski ciepła są mniejsze, można ograniczyć wydatek układu wentylacji i przejść na pracę tylko jednej centrali.

• Wentylacja i równomierne schładzanie pomieszczeń biurowych realizowane jest poprzez sufit perforowany.

• Zastosowano układy VAV i tłumik w celu uzyskania nadciśnienia w przestrzeni międzystropowej.

• W projekcie przewidziano odciągi miejscowe z odzyskiem ciepła, zastosowanie kanałów i nawiewników tekstylnych, odzysk ciepła z chłodnic urządzeń produkcyjnych, sprężarek sprężonego powietrza i z chillerów.

• Zaprojektowano zbiornik buforowy 5000 l.

ADAM PANCEWICZ
NG Concept Polska Sp. z o. o.
Jolanta Filipczyk, Jacek Prystaj DESKA Project Sp. z o.o. Sp. K. (projekt budowlany i przetargowy), Tomasz Cholewiński, Mariola Nowak PROBON Sp. z o.o. (wykonawstwo w tym projekt techniczny)                 

lokalizacja obiektu: Cyganka gm. Wiskitki, ul. Francuska 1

CIEKWE ROZWIĄZANIA 

• Współpraca układu klimatyzacji biurowca i ogrzewania hal magazynowych. Klasycznym rozwiązaniem w centrach logistycznych jest połączenie układu ogrzewania biurowca (klimakonwektory dwururowe współpracujące z agregatem chłodniczym z funkcją pompy ciepła) i układu ogrzewania hal (aparaty grzewczo-wentylacyjne + kotłownia), w ten sposób, aby w okresie silnych mrozów, kiedy praca pompy ciepła jest nieekonomiczna (niemożliwa), kotłownia była źródłem ciepła dla biurowca. W naszym projekcie jeszcze poszliśmy dalej.
Po pierwsze w okresie mrozów, źródłem ciepła dla biurowca jest powrót (a nie zasilenie) CT hali / kotłowni. W ten sposób dochładzany jest czynnik grzewczy – co poprawia sprawność kotłów.

• Drugie udoskonalenie najłatwiej wyjaśnić, analizując temperaturę zewnętrzną +5°C. W takich warunkach pompa ciepła może wyprodukować około 90 kW taniego ciepła (COP powyżej 4). Natomiast w tych warunkach zapotrzebowanie biurowca na ciepło przy tej temperaturze wynosi zaledwie rzędu 30 kW. Pomysł polega na tym, że pompa ciepła w okresie przejściowym pracuje/produkuje tanie ciepło na pełną moc i wykorzystuje je w ten sposób, że podgrzewa powrót CT z hal. Czyli pompa ciepła biurowca spełnia funkcję wstępnego podgrzewu CT, który, w zależności od potrzeb, jest dogrzewany w kotłowni.

• W budynku zastosowano wirtualną (softwarową) regulację wstępną – w przypadkach, kiedy w którejś z hal występuje deficyt ciepła, zostaje ograniczone maksymalne otwarcie zaworów odbiorników usytuowanych bliżej źródła ciepła.

 

PAWEŁ KRUPICZ 
SPIE STANGL TECHNIK Sp. z o.o.
Jerzy Kaczyński ARTEC PROJEKT Sp. z o.o., Jarosław Kędra SPIE STANGL TECHNIK Sp. z o.o.       

lokalizacja obiektu: Warszawa,
al. Jerozolimskie 44

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 

• Zastosowano system ogrzewania i chłodzenia za pomocą sufitów grzewczo-chłodzących (w 2016 r. w momencie rozpoczęcie prac projektowych chłodzenie i ogrzewanie powierzchniowe, które nie jest stropem termoaktywnym, nie było na rynku polskim powszechnie spotykane w budynkach biurowych). Obecnie jest to największy w Polsce budynek z takim systemem.

• Zaprojektowano system pasywny, który nie wymaga dodatkowej energii elektrycznej potrzebnej do przekazywania energii cieplnej i chłodniczej do pomieszczeń, pozwala na obniżenie poziomu dźwięku wytwarzanego w obsługiwanych przestrzeniach oraz na ograniczenie czynności serwisowych. Ponieważ nie ma sufitów podwieszanych, możliwa jest maksymalizacja wysokości użytkowej pomieszczeń – uzyskano wysokość pomieszczeń biurowych 280 cm, przy wysokości brutto kondygnacji 3,23 m. Zmniejszony jest efekt bezwładności termicznej (w porównaniu ze stropami termoaktywnymi). Rury przekazujące energię są tuż przy powierzchni, dlatego ta szybciej się nagrzewa i chłodzi pomieszczenia.

• Dążono do jak największego uproszczenia instalacji rurowych, co zmniejsza koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. W tym celu zaprojektowano rurociągi, którymi dostarczany jest czynnik grzewczy i chłodniczy do zaworów regulacyjnych w układzie Tichelmana. Zrezygnowano z zaworów do regulacji statycznej, równoważących instalację przy każdym zaworze regulacyjnym w obrębie kondygnacji. Obieg za zaworem regulacyjnym także zaprojektowano w układzie Tichelmana, co likwiduje konieczność regulacji statycznej poszczególnych pętli zainstalowanych na stropach. Zastosowano zawory 6-drogowe, które eliminują możliwość mieszania się zładów instalacji grzewczej i chłodniczej oraz zmniejszają dwukrotnie liczbę elementów sterowanych, które mogą ulec awarii (w porównaniu ze standardowym rozwiązaniem z oddzielnymi zaworami regulacyjnymi na instalacji ogrzewania i chłodzenia). Zastosowany układ hydrauliczny zasilania pętli grzewczo-chłodzących ma charakter modułowy, co pozwala na elastyczny podział powierzchni biurowej danego piętra na mniejsze jednostki, bez konieczności wprowadzania znacznych zmian w instalacjach systemu HVAC.

• W projekcie uwzględniono możliwość pracy instalacji chłodniczej zarówno w trybie free-coolingu, jak i w trybie „economizer”, co umożliwia uzyskanie maksymalnej efektywności zainstalowanych urządzeń. Zaprojektowano układ hydrauliczny umożliwiający w czasie awarii połączenie systemu chłodzenia sufitów i systemu wytwarzania wody lodowej na potrzeby central wentylacyjnych.

• Wszystkie urządzenia są sterowane z poziomu BMS (m.in. monitorowany jest stan wydajności central, położenia siłowników w zaworach regulacyjnych, strumienie objętościowe czynnika na zaworach regulacyjnych).

• Budynek został poddany certyfikacji LEED i uzyskał stopień LEED PLATINUM.

 

Nominacje

Mago SA - modernizacja instalacji

Paweł Sroczyński
Art-Klima Bieńskowski Sroczyński Sp. j.
Nadarzyn, Rusiec, Aleja Katowicka 119/121

Centrum Dystrybucji LPP 

Piotr Ściegienka
Eler Piotr Ściegienka, zgłaszający: Bremer Sp. z o.o.
Machnacz 80, ul. Brześć Kujawski

Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej

Jerzy Węzik, Sławomir Stasik
Instal Concept Silesia
Jastrzębie-Zdrój, ul. Łąkowa 39/44

WRÓĆ