2024

Pascal

NAGRODA BRANŻOWA
Stowarzyszenia Polska Wentylacja

Nasze wartości

promowanie myśli inżynierskiej

wskazywanie dobrych wzorów

docenienie rzetelności zawodowej

Idea nagrody

Nagroda ma na celu promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów oraz uhonorowanie osób i firm będących autorami instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodzenia za wyróżniające się koncepcje inżynierskie oraz rzetelność zawodową. Ideą przyznawania Nagrody PASCAL jest również podkreślenie roli inżynierów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie projektowym oraz ich wkładu w dzieło budowlane. Celem nagrody jest także pokazanie, jak istotna jest jakość powietrza środowiska wewnętrznego i jaki ma wpływ na codzienne funkcjonowanie. Nagradzane są najlepsze biura projektowe za dynamizm, dopasowanie do potrzeb inwestora i elastyczną formę pracy.

Nagradzamy

innowacyjne koncepcje

nowatorskie rozwiązania

wizjonerskie projekty

rzetelność inżynierską

Kto może się zgłosić

biuro projektowe

inwestor lub wykonawca

biuro architektoniczne

organizacja branżowa

Kapituła

dr inż.
Leszek Targowski

Dobra praktyka, rzetelność inżynierska, to stosowanie najlepszych, ale sprawdzonych aktualnych osiągnięć wiedzy w projektowaniu, wykonaniu i eksploatacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwych warunków klimatu w pomieszczeniach wewnętrznych niezależnie od istniejących nacisków czasowych i finansowych zleceniodawcy.

Wieloletni wykładowca Politechniki Warszawskiej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 

dr inż. prof. uczelni
Piotr Bartkiewicz

Doceniamy projekty, w których pojęcia energooszczędności, efektywności energetycznej systemów znalazły praktyczne zastosowanie. Wierzymy, że zaprezentowane rozwiązania instalacyjne stanowić będą dowód na możliwość projektowania nowoczesnych systemów zapewniających wysoki poziom środowiska wewnętrznego przy optymalnym zużyciu energii. Pragniemy zainspirować do tworzenia instalacji zapewniających spełnienie podwyższonych wymagań energetycznych dla budynków.

Wykładowca Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, zajmuje się komputerowym wspomaganiem projektowania oraz projektowaniem instalacji sanitarnych i koordynacją prac projektowych

dr inż.
Tomasz Klinke

Pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego innovare i oznacza tworzenie czegoś nowego. W przypadku projektowania pojęcie innowacyjności nabiera szerszego znaczenia. To pomysłowość i odwaga we wdrażaniu najnowszych rozwiązań. To również projekty proekologiczne. Innowacyjność to sposób myślenia, nastawienie na przyszłość, zastosowanie nowoczesnych i wyróżniających się spośród rozwiązań. Innowacyjność i pomysłowość to jak przedsiębiorczość − warto je wspierać, stwarzać dla nich warunki, bo gwarantują ciągły rozwój.

Wieloletni wykładowca Politechniki Warszawskiej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, właściciel pracowni projektowej

Formy uczestniczenia

Warsztat projektanta

To prezentacja techniczna w formie wystąpienia multimedialnego projektów nominowanych do nagrody. Projektanci z biur projektowych przedstawiają koncepcje projektów i omawiają zastosowane rozwiązania. Opowiadają o głównych założeniach projektowych, koncepcjach instalacji wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia, cechach szczególnych. Przedstawiają główne urządzenia i rozwiązania zastosowane w instalacji, zdradzają, z czym mieli największe trudności i jak poradzili sobie z ich rozwiązaniem. 

Uroczysta Gala

Nagrody są wręczane w czasie uroczystej gali branżowej, w której co roku bierze udział około trzystu osób zawodowo związanych z branżą wentylacyjno-klimatyzacyjną. Wśród zaproszonych są prezesi oraz właściciele największych firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i wykonawczych, przedstawiciele biur projektowych, izb i stowarzyszeń gospodarczych, architekci, deweloperzy, a także dziennikarze z prasy ogólnopolskiej i branżowej. W czasie gali oprócz Nagród PASCAL są wręczane Nagrody DELTA i Nagrody specjalne Zarządu.

WRÓĆ