Spektrum Tower

Projektanci zostali nagrodzeni za niekonwencjonalne rozwiązania zastosowane podczas modernizacji budynku i rewitalizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych poprawiające jakość środowiska wewnętrznego przy jednoczesnej redukcji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

W budynku Spektrum Tower zastosowano wiele niestandardowych rozwiązań, adaptując istniejące urządzenia wentylacyjne do nowych potrzeb. Wiązało się to m.in. z odpowiednią aranżacją istniejących szachtów i wykorzystaniem elementów automatyki. Nowa aranżacja biura BuroHappold Engineering (6 piętro) pozwoliła zoptymalizować jego efektywność operacyjną oraz zaoferować zdrowe i komfortowe miejsce pracy. Wykorzystano hybrydowe urządzenia klimatyzacyjne na powierzchni biurowej. Belki chłodzące wyposażono w wentylator. Dostosowano ilości nawiewanego powietrza świeżego do bieżących potrzeb, dzięki zastosowaniu strefowych czujników stężenia CO2. W realizacji projektu Spektrum Tower wyzwaniem było oczekiwanie klienta, który nie chciał wymiany systemów wentylacji, a jedynie ich adaptacji do nowych potrzeb. Takie założenie wymagało wnikliwej analizy dokumentacji powykonawczej, dostępnej jedynie w wersji papierowej. To czy dane zawarte w dokumentacji pokrywają się ze stanem faktycznym musiało być potwierdzane podczas wizyt w obiekcie, które miały na celu weryfikację parametrów urządzeń.

Analiza wykazała, że system wentylacji podium składał się z 29, nie licząc oddymiania, współpracujących ze sobą układów. Znając oczekiwania klienta, którego celem było uzyskanie elastycznej powierzchni najmu, systemy należało poukładać w taki sposób, aby każda przestrzeń najmu miała zapewnione takie same ilości i parametry powietrza. Trzeba było określić, które z systemów będą dalej wykorzystywane, a które można usunąć. Mając gotową „mapę”, projektanci stworzyli macierz, w której opisali układy pozostawione, poddane przeprojektowaniu oraz przeznaczone do usunięcia. W ten sposób uzyskano czytelną informację o zakresie prac związanych z instalacjami wentylacyjnymi, która posłużyła nie tylko projektantom, lecz przyda się także klientowi na etapie eksploatacji obiektu. Wyzwaniem projektowym była likwidacja ośmiokondygnacyjnego atrium, która wymagała zmiany aranżacji systemu oddymiania. Dotychczasowy system został przeprojektowany tak, by możliwe było jego wykorzystanie do oddymiania korytarzy na powierzchni najmu − kondygnacje od 1 do 7. Na potrzeby oddymiania holu wejściowego i przyległego do niego dwukondygnacyjnego atrium został zaprojektowany nowy system, którego wydajność określono na podstawie analiz CFD. Z uwagi na brak dostępnych szachtów na ten cel został wykorzystany szyb wind garażowych, którego bieg został ograniczony do poziomu 0. Poprawność przyjętych rozwiązań projektowych, dających duże możliwości w aranżacji przestrzeni najmu, została zweryfikowana podczas adaptacji szóstej kondygnacji, na której znajduje się biuro BuroHappold Engineering. W aranżacji zostały wykorzystane rozwiązania pozwalające na zminimalizowanie zużycia energii oraz zapewnienie maksymalnego komfortu pracy. Można do nich zaliczyć: hybrydowe jednostki klimatyzacji (połączenie belki chłodniczej i klimakonwektora), regulację ilości nawiewanego powietrza świeżego poprzez zastosowanie regulatorów VAV współpracujących z czujnikami CO2 oraz klimakonwektory wyposażone w silniki EC.

Priorytet zapewnienia zdrowego świeżego powietrza, w więcej niż ponadprzeciętnej ilości, został zrealizowany dzięki udanemu połączeniu najnowszych technologii firm Carrier, Halton i Activtek. Powietrze podawane na kondygnację jest higienizowanie w jonizatorach katalitycznych, co ogranicza obecność zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, a następnie racjonalnie kierowane do pomieszczeń lub stref, w których stężenie CO2 sugeruje największy jego deficyt. Wywiew powietrza jest realizowany w dużej części przez pomieszczenia i korytarze. Pozwoliło to na ograniczenie liczby kanałów − i jednoczesne zwiększenie wysokości pomieszczeń. Lokalne mocne wyciągi powietrza, np. w kuchni lub w strefie urządzeń drukujących, zapobiegają rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo w biurze są otwierane okna. Za regulację temperatury odpowiadają energooszczędne fancoile o napędzie sterowanym elektronicznie i bezstopniowej regulacji prędkości oraz hybrydowe urządzenia mogące pracować zarówno jako belki chłodzące, jak i fancoile. Jest to jedno z pierwszych zastosowań tego produktu firmy Carrier. Temperatura może być regulowana zarówno lokalnie w strefach przez użytkowników, programowana centralnie, jak i sterowana zdalnie poprzez aplikację mobilną za pomocą telefonów wybranych pracowników firmy.
Piotr Korwin Piotrowski
Jan Cieśla

Największym wyzwaniem dla projektanta wentylacji i instalacji HVAC było… oczekiwanie Klienta dotyczące braku wymiany istniejących systemów wentylacji, a przeprowadzenie jedynie ich adaptacji do nowych potrzeb. Kolejnym były ograniczenia związane z tym, że mieliśmy do czynienia z budynkiem istniejącym zaprojektowanym przed 2002 rokiem, w którym weszły w życie Warunki techniczne, będące swego rodzaju rewolucją przepisów budowlanych w naszym kraju. Opracowanie nowej koncepcji dla systemów wentylacji przy duży ograniczeniach jakimi były niepodlegające wymianie urządzenia i istniejące szachty dało wiele satysfakcji. Było to największe i jednocześnie najciekawsze z wyzwań projektowych.
Najbardziej zadowolony jestem… z tego, że okazało się, że przy odpowiednim podejściu projektowym systemy zaprojektowane na podstawie zupełnie innych standardów, nawet po latach eksploatacji, można wykorzystać i sprawić, że budynek będzie spełniał obecnie obowiązujące na rynku wymagania stawiane przestrzeniom najmu. Najlepszym tego potwierdzeniem jest uzyskany certyfikat na poziomie BREEAM Very Good.

Piotr Korwin Piotrowski