Green Day

Projektanci zostali nagrodzeni za niestandardowe rozwiązania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podnoszących komfort użytkowników i zapewniających podwyższony poziom środowiska wewnętrznego przy wykorzystaniu systemowych rozwiązań zmniejszających zużycie energii w nowo projektowanych nowoczesnych budynkach biurowych.

Green Day to budynek zaprojektowany tak, by jak najlepiej wpisać się w Zieloną Inicjatywę Skanska, a co za tym idzie instalacja wentylacji i klimatyzacji musiała zostać zaprojektowana i wykonana w sposób łączący najlepsze energooszczędne rozwiązania z najwyższym komfortem użytkowania. System instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej dostarcza 30% więcej powietrza świeżego niż przy standardowych rozwiązaniach wentylacyjnych, a trzy centrale nawiewne znajdujące się na dachu w 100% wykorzystują powietrze zewnętrzne. Aby nie zużywać dodatkowej energii przy zapewnianiu komfortowych warunków cieplnych również w przestrzeni parkingu podziemnego, czy też w pomieszczeniach technicznych, 4 zespoły wyciągowe wywiewają powietrze z powierzchni biurowej i nawiewają je do tych obszarów. Co więcej, powietrze wywiewane z biur służy również do chłodzenia pomieszczeń elektrycznych. Oprócz optymalizowania ilości zużywanej energii w projekcie budynku Green Day zastosowane zostały również rozwiązania mające na celu odzyskanie jak najwięcej ilości ciepła do ponownego wykorzystania. Dlatego też odzyskiwane jest ciepło z powietrza usuwanego z garażu. Zastosowano również układ odzysku ciepła dla klimakonwektorów z wykorzystaniem wymienników zabudowanych w centralach, po to, by moc wstępnie podgrzewać powietrze nawiewne w okresie zimowym, wykorzystując ciepło odebrane z pomieszczeń biurowych.

Dodatkowo zastosowano również odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego z toalet oraz zdecydowano się na użycie wymienników glikolowych o wysokich sprawnościach. Wzięto również pod uwagę rozwiązania energooszczędne umożliwiające redukcję ilości powietrza w pomieszczeniach w momencie, w którym nie są one użytkowane. Dlatego też, pomimo że powietrze do sal konferencyjnych jest doprowadzane z tych samych zespołów wentylacyjnych co do pozostałych części biura, w momencie kiedy pomieszczenia są nieużytkowane najemca ma możliwość redukcji ilości powietrza wentylacyjnego. Dzieje się tak, dzięki zastosowaniu dodatkowego układu przepustnic w kanałach znajdujących się w tych salach. Natomiast w innych pomieszczeniach przy przejściu w tryb stand-by następuje ograniczenie ilości powietrza do wymaganego minimum. System klimatyzacji budynku wykorzystuje klimakonwektory wentylatorowe 4 rurowe zasilane czynnikiem chłodniczym z zespołu dwóch agregatów chłodniczych, chłodzonych powietrzem, z dodatkowym drycoolerem zapewniającym funkcję free-coolingu przy niskich temperaturach zewnętrznych. W pomieszczeniach, takich jak kantyna i kawiarnia, klimakonwektory pełnią funkcję dodatkowego źródła chłodu – podstawowym jest klimatyzacja centralna pełno powietrzna.

System wentylacji i klimatyzacji został wyposażony w sterowniki pomieszczeniowe umożliwiające indywidualne sterowanie parametrami komfortu w pomieszczeniach lub wydzielonych strefach. Ze względu na wysokie przeszklenie reprezentacyjnego wejścia do budynku Green Day zdecydowano się wesprzeć powietrzny system klimatyzacji holu kanałowymi grzejnikami konwektorowymi umieszczonymi w posadzce. Zabezpiecza to szklaną elewację przed wykraplaniem się pary wodnej. Projektanci zdecydowali się na wdrożenie szeregu energooszczędnych rozwiązań realizujących idee zrównoważonego budownictwa przy jednoczesnej dbałości o racjonalność finansową swoich decyzji i ich wpływ na koszt y użytkowania. Zadbali rownież o możliwość eksploatacji budynku zgodnie z wysokimi standardami health and safety oczekiwanymi przez Inwestora oraz Generalnego Wykonawcę.

Największym wyzwaniem dla projektanta wentylacji i instalacji HVAC było… stworzenie budynku zarówno funkcjonalnego, jak i zapewniającego wysoki komfort użytkowania, przy niskich kosztach eksploatacji. Pogodzenie wielu różnych aspektów i osiągnięcie zakładanych parametrów stanowiło główne wyzwanie dla całego zespołu projektowego. W przypadku instalacji wentylacji i klimatyzacji dużo uwagi poświęcono szczegółowemu doborowi central wentylacyjnych w zakresie uzyskania wymagających parametrów sprawności glikolowego odzysku ciepła oraz parametru SFP. Dla mnie jako projektanta wentylacji wyzwaniem było zaprojektowanie samo równoważącego się systemu wody lodowej oraz systemu free-coolingu połączonego z układem odzysku ciepła z klimakonwektorów do central wentylacyjnych. Sprawdzającym się energetycznie rozwiązaniem był również system wentylacji biur wraz z nawiewem powietrza wtórnego do garażu, a także odzyskiem ciepła z powietrza finalnie z niego usuwanego.
Najbardziej zadowolony jestem… z tego, że udało nam się stworzyć budynek, który ma bardzo dobrą efektywność energetyczną opartą na wielu, nie tyle bardzo skomplikowanych, co dobrze przemyślanych i policzonych rozwiązaniach. Są one optymalne nie tylko pod względem kosztu eksploatacji, lecz także zapewnienia dogodnych warunków realizacji wykonawcy, a później łatwej eksploatacji obsłudze technicznej.

Maciej Kałuża