Czy mogłaby Pani opowiedzieć o początkach swojej pracy? Gdy ukończyłam Politechnikę Warszawską, zaczęłam pracę w biurze projektowym służby zdrowia. Od razu zostałam wrzucona na głęboką wodę, ponieważ pierwsze zadanie projektowe dotyczyło Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Ochojcu. Zaczęłam od kompleksowego projektu obejmującego cały budynek – sale operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej. Odpowiadałam za technologiczny układ